Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай

2013-01-05 00:00:00

Компанийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйл, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйл, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2005 оны 113 дугаар тогтоолыг үндэслэн     ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Нийслэлийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд нийслэлийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэн ажиллах гишүүдийг нэгдүгээр хавсралтаар, нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын Удирдах зөвлөлд нийслэлийн төлөөлөл хэрэгжүүлэн ажиллах гишүүдийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2005 оны 113 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн өмчит төсөвт байгууллага, үйлдвэрийн газар болон нийслэлийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд нийслэлийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх журам”-ыг мөрдөн, нийслэлийн өмчийн менежментийг шинэ шатанд гаргах, үр ашгийг дээшлүүлэх талаар санаачлага гарган ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.

3.Нийслэлийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэн ажиллах гишүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, тэднийг холбогдох мэдээлэл, нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.

4.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны 526, 740 дүгээр захирамжийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.    

 

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                            Э. БАТ-ҮҮЛ

 

 

 

 

 

                                                                        Нийслэлийн  Засаг  даргын  2013 оны

                                                                        ...................................сарын ........-ны өдрийн

                                                                         ...............................захирамжийн  хоёрдугаар

                                                                                                 хавсралт

 

 

 

     

                       НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН                         

                       ГАЗРУУДЫН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

 

 

дд

Байгууллагын нэр

Албантушаал

Удирдах зөвлөлийн гишүүд

1

"Цахилгаан тээвэр" НӨҮГ

НЗДТГ-ын СТСХ-ийн мэргэжилтэн

Ж.Энхтөр

Тээврийн газрын дарга

Ч.Энхбат

ӨХГ-ын мэргэжилтэн

Г.Гансүрэн

2

"Автобуснэг" НӨҮГ

Тээврийн газрын дарга

Ч.Энхбат

ӨХГ-ын хэлтсийн дарга

А.Түвшин

НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн дарга

Х.Гантулга

3

"Ус сувгийн удирдах газар" НӨҮГ

НЗДТГ-ын СТСХ-ийн дарга

Э.Ганхүү

ӨХГ-ын мэргэжилтэн

Г.Гансүрэн

ЗАА-ын ИБХ-ийнг ахлах мэргэжилтэн

Л.Эрдэнэбат

4

"Автобус-3"  НӨҮГ

Өмчийн харилцааны газрын орлогч дарга

Т.Батдорж

Тээврийн газрын орлогч дарга

О.Түшиг

НЗДТГ-ын СТСХ-ийн мэргэжилтэн

А.Баттөмөр

5

"Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар"  НӨҮГ

 ЗАА-ны дарга бөгөөд УБ-хотын ерөнхий менежер

Б.Бадрал

Өмчийн харилцааны газрын орлогч дарга

Т.Батдорж

Өмчийн харилцааны газрын  мэргэжилтэн

Ч.Мөнхбаяр

6

"Хөрөнгө оруулалтын газар"  НӨҮГ

Өмчийн харилцааны газрын  орлогч дарга

М.Бат

Өмчийн харилцааны газрын хэлтсийн дарга

М.Энхболд

НЗДТГ-ын СТСХ-ийн мэргэжилтэн

Ж.Эрдэнэчимэг

7

"Багахангайн мах боловсруулах үйлдвэр"  НӨҮГ

НЗДТГ-ын Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга

М.Дондогдорж

Өмчийн харилцааны газрын дарга

Ш.Төмөрбаатар

Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга

О.Нарантуяа

8

"Усан спорт сургалтын төв"  НӨҮГ

Өмчийн харилцааны газрын  хэлтсийн дарга

Д.Итгэл

Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

М.Отгонбаяр

Өмчийн харилцааны газрын  мэргэжилтэн

Б.Оюунсүрэн

9

"Гэрлэх ёслолын ордон"  НӨҮГ

НЗДТГ-ын ТЗУХийн дарга

Ү.Ганболд

Өмчийн харилцааны газрын  мэргэжилтэн

Г.Гансүрэн

Өмчийн харилцааны газрын  ахлах мэргэжилтэн

Ц.Шинэхүү

10

"Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн"  НӨҮГ

Өмчийн харилцааны газрын  хэлтсийн дарга

М.Энхболд

Өмчийн харилцааны газрын  хэлтсийн дарга

Э.Эрдэнэсайхан

НЗДТГ-ын СТСХ-ийн мэргэжилтэн

Н.Хулан

11

"Зураг төслийн хүрээлэн"  НӨҮГ

Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга

Г.Нандинжаргал

Өмчийн харилцааны газрын  хэлтсийн дарга

Б.Загдсамбар

Өмчийн харилцааны газрын  ахлах мэргэжилтэн

Т.Оюунсувд

12

"Хот тохижилтын газар"  НӨҮГ

Өмчийн харилцааны газрын орлогч дарга

М.Бат

Өмчийн харилцааны газрын  ахлах мэргэжилтэн

Т.Оюунсувд

Орчны бохирдол хог хаягдлын менежментийн хэлтэс

С.Аригуун

13

"Урьдчилан цэвэрлэх байгууламж"  НӨҮГ

 ЗАА-ны дарга бөгөөд УБ-хотын ерөнхий менежер

Б.Бадрал

 ЗАА-ны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга

Л.Алтангэрэл

НЗДТГ-ын СТСХ-ийн мэргэжилтэн

Т.Хишигбэгз

14

"Улаанбаатар зам засвар арчлалт"   НӨҮГ

Өмчийн харилцааны газрын орлогч дарга

Т.Батдорж

Нийслэлийн авто замын газрын дарга

Д.Нанзаддорж

Өмчийн харилцааны газрын  ахлах мэргэжилтэн

Т.Оюунсувд

15

"Улаанбаатар сан"  НӨҮГ

НЗДТГ-ын СТСХ-ийн дарга

Э.Ганхүү

Өмчийн харилцааны газрын  дарга

Ш.Төмөрбаатар

НЗДТГ-ын Хууь зүйн хэлтсийн дарга

О.Машбат

       
       

 

 

 

 

 

                                                                        Нийслэлийн  Засаг  даргын  2013 оны

                                                                        ...................................сарын ........-ны өдрийн

                                                                         .................................захирамжийн  нэгдүгээр

                                                                                                 хавсралт

 

 

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН                                                                                          ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

 

 

 

 

дд

Байгууллагын нэр

Албан тушаал

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд

1

"Хишиг-Уул" ХК  34%

Өмчийн харилцааны газрын хэлтсийн дарга

М.Энхболд

 

 

Өмчийн харилцааны газрынхэлтсийн дарга

Э.Эрдэнэсайхан

 

 

БНД-ийн ЗДТГ-ын дарга

 

 

2

"Ханын материал" ХК  24,9%

Өмчийн харилцааны газрын мэргэжилтэн

Н.Буянхишиг

 

 

Өмчийн харилцааны газрын хэлтсийн дарга

Загдсамбар

3

"Төв цэнгэдэх хүрээлэн" ХК 49%

Өмчийн харилцааны газрын орлогч дарга

Т.Батдорж

 

 

Өмчийн харилцааны газрынмэргэжилтэн

С.Алтансүх

4

"Улаанбаатар синема" ХХК  34%

Өмчийн харилцааны газрын хэлтсийн дарга

А.Түвшин

 

 

НЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн ахлах мэргэжилтэн

Н.Долгоржав

 

 

Соёл урлагийн газрын дарга

Ц.Пүрэвхүү

5

"Улаанбаатар хотын даатгал" ХХК  4%

Өмчийн харилцааны газрын хэлтсийн дарга

Д.Итгэл

6

"Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн"  ХХК  26%

Өмчийн харилцааны газрын орлогч дарга

Т.Батдорж

 

 

Өмчийн харилцааны газрын ахлах мэргэжилтэн

Т.Оюунсувд

7

"Йонсей найрамдал эмнэлэг"   50%

Өмчийн харилцааны газрын дарга

Ш.Төмөрбаатар

 

 

Эрүүл мэндийн газры дарга

 

С.Туул

 

 

Өмчийн харилцааны газрын мэргэжилтэн

Х.Сэлэнгэ

8

"Дун-Өргөө"  ХХК  25%

Өмчийн харилцааны газрын орлогч дарга

 

М.Бат 

9

"Орон сууц санхүүжилтийн корпораци"  51%

Өмчийн харилцааны газрындарга

Ш.Төмөрбаатар

 

 

НЗДТГ-ын дарга

Ё.Гэрэлчулуун

 

 

НЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн дарга

О.Машбат

10

"Улаанбаатар хотын банк"   20%

Өмчийн харилцааны газрын дарга

Ш.Төмөрбаатар

 

 

НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн дарга

Х.Гантулга