Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-01-07 00:00:00

           Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай    хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг  үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

           1.Нийслэлийн Агаарын чанарын албанаас Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны Жайка байгууллагатай хамтран 2010-2013 oнд хэрэгжүүлэн дуусаж байгаа “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн утааны хийн хэмжилтийн болон лабораторийн зориулалттай хэрэглэгдэж байгаа тоног төхөөрөмжүүд, дагалдах  сэлбэг хэрэгсэл, урвалжуудыг 2013 оны 01 дүгээр сарын 10-ны дотор  багтаан  тоолж, хүлээн авч Нийслэлийн өмчид бүртгэх “Ажлын хэсэг”-ийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:

 

            Ажлын хэсгийн

            ахлагч            Ч.Батсайхан                        Нийслэлийн Агаарын чанарын албаны

                                                                        даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

 

            Гишүүд          Т.Хишигбэгз             Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын

                                                                        Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн

                                                                        мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/

                                    Ц.Цолмон                 Нийслэлийн Агаарын чанарын албаны

                                                                        ахлах мэргэжилтэн

                                    Б.Тэмүүлэн               Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын

                                                                        мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/

                                    Г.Даваажаргал        Нийслэлийн Агаарын чанарын албаны

                                                                        хяналтын сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн

                                    М.Отгонбаяр            Нийслэлийн Агаарын чанарын албаны

                                                                        суурин харуул хариуцсан мэргэжилтэн

                                      П.Ариунаа                Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын

                                                                        нягтлан бодогч

                                    Ц.Отгонбаатар        Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын

                                                                        нярав

            Нарийн бичгийн

            дарга              А.Оюун                      Нийслэлийн Агаарын чанарын албаны

                                                                        лабораторийн эрхлэгч

2. Төслөөр нийлүүлэгдсэн багаж тоног төхөөрөмжүүдийн талаар холбогдох санал дүгнэлтийг гаргаж 2013 оны 01 дүгээр сарын 15-ны дотор Нийслэлийн удирдлагуудад танилцуулж Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд өргөн барихыг  “Ажлын хэсэг”-т үүрэг болгосугай.

                                                       

 

 

 

                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                        ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                             Э.БАТ-ҮҮЛ