Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
21 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-12-26
22 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
23 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
24 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
25 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
26 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-10-12
27 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-07-01
28 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20
29 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20
30 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-01-05
31 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 2015-12-08
32 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 2015-12-08
33 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-07
34 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-12-07
35 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-12-07
36 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-07
37 НЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт 2015-10-14
38 НЗДТГ-ын 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан 2015-10-14
39 НЗДТГ-ын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл 2015-10-14
40 НЗДТГ-ын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл 2015-10-14