Тендер


Гарчиг Огноо
881 Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос дугаартай Хяналтын камерын систем нийлүүлж, суурилуулах тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. 2012-11-17
882 Уран бүтээлчдийн хувцас 2012-11-16
883 Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар нь 2012 онд дүүргүүдэд шинээр баригдах усан бассейнуудад тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил нийлүүлэх ажилд битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг эрх бүхий тендерт оролцогчоос урьж байна. 2012-09-26
884 Усан спорт сургалтын төв нь 2012 онд “Усан спорт сургалтын төвийн агааржуулалтын системийн өргөтгөл шинэчлэлтийн их засварын ажлыг түлхүүр гардуулах нөхцлөөр зураг төслийн хамт гүйцэтгэх” ажлын битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг эрх бүхий тендерт оролцог 2012-09-26
885 Нийслэл хотын алслагдсан хороодод телевизийн гаралтыг сайжруулах, тоон дахин дамжуулах станц байгуулах 2012-08-16
886 “Шалган бүртгэх товчооны автомат хаалт болон хяналтын систем шинээр суурилуулах” 2012-06-12
887 Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ашиглагдах тээвэрлэлтийн баримт бичгийг хэвлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2012-05-21
888 Гэр хорооллын айл өрхөд ердийн сайжруулсан зуухыг нийлүүлэх, суурилуулах 2012-05-18
889 Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах 2012-05-18
890 Эмнэлгийн тусгай зориулалтын автомашин нийлүүлэх 2012-05-18
891 Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засварын ажлуудыг гүйцэтгэх 2012-05-18
892 Нийслэлийн боловсролын байгууллагуудын их засварын ажлыг гүйцэтгэх тухай 2012-05-17
893 Нийслэлийн боловсролын байгууллагуудын их засварын ажлыг гүйцэтгэх тухай 2012-05-17
894 Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл 2012-05-17
895 “Баянзүрх дүүргийн Гачуурт тосгонд Соёлын төвийн барилга, байгууламж 2012-05-17
896 Нам даралтын зуухны шинэчлэл 2012-05-08
897 Инженерийн шугам сүлжээг хонгилын системд шилжүүлэх ажил 2012-05-07
898 тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тухай 2012-05-07
899 Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд дараах багцуудад 2012-05-07
900 Орон сууцны хорооллын доторхи инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажил 2012-05-07