Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай

2014-07-09 00:00:00
2014 оны 07 сарын 09-ны өдөр                                                        дугаар А/573                                                                     Улаанбаатар хот
 
 
Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай
 
 
                  Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 38 дугаар зүйлийн 38.4, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны 5/14 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
                      1. Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дэргэдэх техникийн зөвлөлийн 2014 оны 02 дугаар сарын 27, 04 дүгээр сарын 04, 04 дүгээр сарын     18-ны өдрийн хурлын шийдвэр, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын “Газар эзэмшүүлэх эрхийн нэр шилжүүлэх үйл ажиллагааг жигдрүүлэх” ажлын хэсгийн 2014 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн хурлаас гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд хавсралтанд нэр дурдагдсан 97 /ерэн долоо/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших эрхийг шилжүүлсүгэй.
 
                     2. Газар эзэмших эрх нь шилжигдсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
 
           3. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан нийтийн зориулалттай орон сууцны барилга байгууламжаа улсын комисст хүлээлгэн өгсөн болон газар эзэмших эрхийн нэр шилжсэн нийслэлийн Засаг даргын 2003 оны 395 дугаар захирамжийн Цагдаагийн Ерөнхий газрын Авто баазад, 2007 оны 397 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Батхуягт, 2013 оны А/190 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Нинжбатад, 2014 оны А/234 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Ганбаярт, 2005 оны 348 дугаар захирамжийн иргэн Г.Бурмаад, 2013 оны А/1140 дүгээр захирамжийн “Суурь” ХХК-д, 2013 оны А/562 дугаар захирамжийн Усны барилга байгууламж ТӨААТҮГ-т,  2005 оны  243  дугаар захирамжийн Улаанбаатар зам засвар УҮГ-т, 2013 оны А/416 дугаар захирамжийн ”Жи Жэй Ди Эл” ХХК-д, 2009 оны 94 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Эрдэнэбат, С.Ононбат нарт, 2004 оны 226 дугаар захирамжийн “Боршоон буянт” ХХК-д, 2010 оны 100 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Ренчинбямбад, 2013 оны А/975 дугаар захирамжийн “Сакураконстракшн” ХХК-д, 2014 оны А/351 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Хэрлэнд, 2012 оны А/417 дугаар захирамжийн иргэн Д.Сосорбарамд, 2013 оны А/192 дугаар захирамжийн Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа Хот тохижилтын газарт, 2004 оны 226 дугаар захирамжийн Улаанбаатар зам засвар компани УҮГ-т, 2011 оны 781 дүгээр захирамжийн Улаанбаатар зам засвар ТӨҮГ-т, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны А/149, 2010 оны 357 дугаар захирамжийн Нийслэлийн Шүүхийн тамгын газарт, нийслэлийн Засаг даргын 1999 оны А/211 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Оргодолд, 2007 оны 52 дугаар захирамжийн иргэн Д.Алтансүхэд, 2011 оны 396 дугаар захирамжийн “Бльюскай партнерс” ХХК-д, 2011 оны 260 дугаар захирамжийн иргэн Д.Дашдаваад, Ч.Сайнтөрд, Б.Батхүүд, 2010 оны 100 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ганбатад, В.Амарбаясгаланд, С.Бахытханд, Ц.Мягмардоржид, 2014 оны А/113 дугаар захирамжийн иргэн М.Мөнхбаярт, 2012 оны А/455 дугаар захирамжийн иргэн Л.Баатарт, 2008 оны 312, 2011 оны 396 дугаар захирамжийн “Ажиганахунчир” ХХК-д, 2009 оны 216 дугаар захирамжийн “Манлай сервис” ХХК-д, 2009 оны 348 дугаар захирамжийн иргэн Д.Батболдод, Б.Гэлэнхүүд, 2014 оны А/113 дугаар захирамжийн иргэн Б.Сарантуяад, 2013 оны А/1033 дугаар захирамжийн иргэн Ё.Отгонбаярт, 2011 оны 780 дугаар захирамжийн иргэн Б.Цэцэгсүрэнд, 2008 оны 380 дугаар захирамжийн “Сүлжээ” ХХК-д, 2013 оны А/476 дугаар захирамжийн иргэн А.Батаад, 2004 оны 455 дугаар захирамжийн “Санчиртек” ХХК-д, 2013 оны А/686 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Бумбаярт, 2013 оны А/979 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Цэцэгмаад, 2012 оны А/420 дугаар захирамжийн иргэн Б.Баяраад, 2011 оны 195 дугаар захирамжийн “Сэлбэ ресорт” ХХК-д, 2011 оны 730 дугаар захирамжийн иргэн Д.Алтансүхэд, 2014 оны А/115 дугаар захирамжийн “Сод Ачлал” ХХК-д, 2006 оны 459 дүгээр захирамжийн “Шунхлай групп” ХХК-д, 2013 оны А/1051 дүгээр захирамжийн иргэн Ч.Батзоригт, 2011 оны 621 дүгээр захирамжийн Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэст, 2006 оны 362 дугаар захирамжийн Биеийн тамир, спортын улсын хороонд, 2012 оны А/454 дүгээр захирамжийн Улаанбаатар хотын Захирагчийн харьяа Хот тохижилтын газарт, 2014 оны А/352 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Эрдэнэбаярт, 2010 оны 476 дугаар захирамжийн “БСБ сервис” ХХК-д, 2013 оны А/975 дугаар захирамжийн “Мэнэнхан” ХХК-д, 2007 оны 577, 2013 оны А/855 дугаар захирамжийн “Орчлон констракшн” ХХК-д, 2011 оны 293 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ганбаярт, 2011 оны 731 дүгээр захирамжийн “НБУ” ХХК-д, 2012 оны А/344 дүгээр захирамжийн “Ньюгранд бродерс” ХХК-д, 2014 оны А/500 дугаар захирамжийн иргэн Б.Нарантуяад хамаарах заалтуудыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
 
 
                                                                  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                                                  БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                                                  ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                        Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
….......... сарын …......-ны өдрийн
…........... захирамжийн хавсралт
 
 
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЖ БАЙГАА ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Хороо Зориулалт Өмнөх эзэмшигч, ашиглагч Хэмжээ /м2/ Хугацаа Эдэлбэрийн хэлбэр Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний дугаар Өмнөх шийдвэр
Баянгол дүүрэг
1 Цагдаагийн Ерөнхий газрын Авто бааз 3 Гараж контор Цагдаагийн Ерөнхй газрын Авто бааз                     /32382 м2/ 27951 4 жил 4 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2003 оны 395
2 Тусч жолооч НҮТББ 3 Гараж контор 4431 4 жил 4 сар Эзэмшүүлэх  
3 Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 8 Эмнэлэг Ч.Батхуяг 150 5 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2007 оны 397
4 С.Соёлмаа 9 Орон сууц Л.Нинжбат 444 4 жил 10 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/190
5 Ц.Тулгаа, М.Элбэгзаяа 12 Худалдаа үйлчилгээ Г.Ганбаяр 157 4 жил 11 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2014 оны А/234
6 П.Сэлэнгэ 13 Үйлчилгээтэй амины орон сууц Г.Бурмаа 180 6 жил 3 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2005 оны 348
7 О.Мөнх-Эрдэнэ 20 Орон сууц Суурь ХХК 3019 4 жил 7 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/1140
8 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ 20 Ус зайлуулах насосны станц Усны барилга байгууламж ТӨААТҮГ 4925 4 жил 1 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/562
9 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ 20 Үйлдвэрлэл Улаанбаатар зам засвар УҮГ 11302 6 жил 1 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2005 оны 243
10 Арцат-Овоо ХХК 20 Үйлдвэр, контор Жи Жэй Ди Эл ХХК 21793 4 жил 11 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/416
11 Бугатай богино ХХК 20 Аж ахуй үйлдвэрлэл Б.Эрдэнэбат С.Ононбат 2038 5 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2009 оны 94
12 Б.Эрдэнэбат 20 2962 5 жил Эзэмшүүлэх  
13 Алтжин гэгээ ХХК 20 Аж ахуй Боршоон буянт ХХК 19070 5 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2004 оны 226
Баянзүрх дүүрэг
14 Ү.Сувдмаа 16 Үйлчилгээтэй амины орон сууц Ж.Ренчинбямба 120 15 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 100
15 Л.Ганбаяр 26 Орон сууц Сакураконстракшн ХХК /4000м2/ 396 15 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/975
16 Дэвис Жон Рос 26 Орон сууц 359 5 жил Ашиглуулах  
17 Н.Батчимэг 26 Орон сууц 344 15 жил Эзэмшүүлэх  
18 О.Чинзориг 26 Орон сууц 366 15 жил Эзэмшүүлэх  
19 Н.Давааням 26 Орон сууц 373 15 жил Эзэмшүүлэх  
20 Э.Даваасүрэн 26 Орон сууц 384 15 жил Эзэмшүүлэх  
21 П.Баясал 26 Орон сууц 389 15 жил Эзэмшүүлэх  
22 Сакураконстракшн ХХК 26 Орон сууц 1389 5 жил Ашиглуулах  
23 Д.Хэрлэн, С.Мөнхбаатар, Ч.Ганбат 16 Амины орон сууц Д.Хэрлэн 500 5 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2004 оны А/351
24 Н.Мөнхбаясгалан, С.Чойжилжав 5 Үйлчилгээ, орон сууц Д.Сосорбарам 470 5 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/417
25 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ 24 Хогийн төвлөрсөн цэг Улаанбаатар хотын Захирагчийн харьяа Хот тохижилтын газар 294732 14 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/192
26 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ 14 Контор, үйлдвэрлэл Улаанбаатар зам засвар компани УҮГ 2632 5 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2004 оны 226
27 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ 8 Аж ахуй, агуулах, контор Улаанбаатар зам засвар ТӨҮГ 4236 5 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 781
28 Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 20 Аялал жуулчлал Нийслэлийн шүүхийн тамгын газар 20000 3 жил Эзэмшүүлэх   ДЗД-ын 2012 оны А/149
29 Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 20 Ажилчдын амралтын газар Нийслэлийн шүүхийн тамгын газар 20000 1 жил Эзэмшүүлэх   ДЗД-ын 2010 оны 357
30 Монолит ХХК 6 Үйлчилгээтэй амины орон сууц Н.Оргодол 112 4 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 1999 оны А/211
31 Бишрэлтпропертиз ХХК 16 Үйлчилгээтэй орон сууц Д.Алтансүх 1100 8 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2007 оны 52
32 Хасбанк ХХК 11 Орон сууц Бльюскай партнерс ХХК 583223 5 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 396
33 Прожект-Адвэнтэж ХХК 16 Орон сууц Д.Дашдаваа 1229 5 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 260
Б.Ганбат   НЗД-ын 2010 оны 100
В.Амарбаясгалан   НЗД-ын 2010 оны 100
С.Бахытхан   НЗД-ын 2010 оны 100
М.Мөнхбаяр   НЗД-ын 2014 оны А/113
Л.Баатар   НЗД-ын 2012 оны А/455
Ч.Сайнтөр   НЗД-ын 2011 оны 260
Б.Батхүү   НЗД-ын 2011 оны 260
Ц.Мягмардорж   НЗД-ын 2010 оны 100
34 Ажиганахунчир ХХК 26 Орон сууц Ажиганахунчир ХХК /20000м2/ 34197 5 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2008 оны 312,    НЗД-ын 2011 оны 396
Ажиганахунчир ХХК /20000м2/
35 Манлай сервис ХХК 17 Аж ахуй Манлай сервис ХХК 4653 5 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2009 оны 216
36 Б.Онон 17 Амины орон сууц 420 5 жил Эзэмшүүлэх  
37 А.Оюун 17 Амины орон сууц 295 5 жил Эзэмшүүлэх  
38 А.Батцэнгэл 17 Амины орон сууц 550 5 жил Эзэмшүүлэх  
Сонгинохайрхан дүүрэг
39 Д.Мөнхсайхан 1 Зуслан Д.Батболд 700 2 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2009 оны 348
40 Б.Уянга 1 Зуслан Б.Гэлэнхүү 700 2 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2009 оны 348
41 Д.Жамьян 18 Үйлчилгээ Б.Сарантуяа 970 4 жил 8 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2014 оны А/113
42 Д.Жамьян 18 Үйлчилгээ Б.Сарантуяа 1448 4 жил 8 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2014 оны А/113
43 Н.Батбаяр 21 Ферм Ё.Отгонбаяр 30625 4 жил 6 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/1033
44 Д.Гүнжээ 22 Зуслан Б.Цэцэгсүрэн 700 2 жил 5 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 780
45 Сүлжээ ХХК 18 Үйлдвэр, үйлчилгээ Сүлжээ ХХК 705 5 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2008 оны 380
46 Сүлжээ ХХК 18 Үйлдвэр, үйлчилгээ 9570 5 жил Эзэмшүүлэх  
47 Сүлжээ ХХК 18 Үйлдвэр, үйлчилгээ 5823 5 жил Эзэмшүүлэх  
48 Сүлжээ ХХК 18 Үйлдвэр, үйлчилгээ 2444 5 жил Эзэмшүүлэх  
49 Сүлжээ ХХК 18 Үйлдвэр, үйлчилгээ 3539 5 жил Эзэмшүүлэх  
50 Сүлжээ ХХК 18 Үйлдвэр, үйлчилгээ 2668 5 жил Эзэмшүүлэх  
51 Сүлжээ ХХК 18 Үйлдвэр, үйлчилгээ 6427 5 жил Эзэмшүүлэх  
Сүхбаатар дүүрэг
52 А.Батаа 4 Контор А.Батаа /285 м2/ 266 3 жил 11 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/476
53 Д.Түвшинтунгалаг 4 Агуулах 19 3 жил 11 сар Эзэмшүүлэх  
54 Р.Бадамсүрэн 6 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ Санчиртек ХХК 2200 7 жил 4 сар Эзэмшүүлэх Ү-2203006300 НЗД-ын 2004 оны 455
55 Б.Булган 19 Амины орон сууц Ч.Бумбаяр 663 4 жил 1 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/686
56 Ч.Энхбаясгалан 7 Үйлчилгээ Ц.Цэцэгмаа 122 4 жил 4 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/979
57 Дашчойлин хийд зүүн хүрээ дацан 8 Шашны үйл ажиллагаа Б.Баяраа 132 4 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/420
58 Л.Сосорбурам 20 Хүүхдийн зуслан Сэлбэ ресорт ХХК 145666 11 жил 9 сар Эзэмшүүлэх Ү-2203021659 НЗД-ын 2011 оны 195
/Сэлбэ ресорт ХХК-д холбогдох заалтыг нийслэлийн Өмч хувьчлах комиссын 2013.07.24-ний өдрийн 13 тоот тогтоол, үл хөдлөх хөрөнгийн       
Ү-2203021659 тоот гэрчилгээ, Монгол улсын Дээд Шүүхийн Хяналтын шатны Захиргааны хэргийн шүүх хуралдааны 2012.11.19-ны өдрийн 186 тоот тогтоол зэргийг үндэслэн хүчингүй болгох/
59 Бишрэлт пропертиз ХХК 8 Контор, үйлчилгээ Д.Алтансүх 2810 2 жил 4 сар Эзэмшүүлэх Ү-2203024585 НЗД-ын 2011 оны 730
60 С.Янжинсүрэн 6 Гутал засвар Сод-Ачлал ХХК 16 4 жил 8 сар Эзэмшүүлэх Ү-2203018904 НЗД-ын 2014 оны А/115
Чингэлтэй дүүрэг
61 Эс девелопмент ХХК 4 Орон сууц, худалдаа үйлчилгээ, контор Шунхлай групп ХХК 4000 7 жил 4 сар Эзэмшүүлэх Ү-2202005156 НЗД-ын 2006 оны 459
Хан-Уул дүүрэг
62 Т.Баясгалан 15 Үйлчилгээ, контор Ч.Батзориг /Контор/ 282 4 жил 7 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны  А/1051
63 Т.Баясгалан 15 Гараж 475 4 жил 7 сар Эзэмшүүлэх  
64 Т.Баясгалан 15 Амины орон сууц 737 4 жил 7 сар Эзэмшүүлэх  
65 Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс 2 Конторын барилга Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс 144 5 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 621
66 Буянт-Ухаа спортын ордон 16 Спорт цогцолбор Биеийн тамир, спортын улсын хороо 40000 5 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2006 оны 362
67 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ 12 Төвлөрсөн хогийн цэг УБ хотын Захирагчийн харьяа Хот тохижилтын газар 189000 5 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/454
68 Б.Цог-Эрдэнэ 1 Амины орон сууц Ц.Эрдэнэбаяр 1000 4 жил 11 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2014 оны А/352
69 БСБ Люкс Мебель ХХК 2 Үйлчилгээ БСБ сервис ХХК 1387 10 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 476
70 Мэнэнгийн тамсаг ХХК 3 Авто угаалга Мэнэнхан ХХК 300 1 жил 6 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/975
71 Орчлон констракшн ХХК 10 Үйлчилгээтэй орон сууц Орчлон констракшн ХХК /588м2/ 648 4 жил 4 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2007 оны 577
Орчлон констракшн ХХК /60 м2/ Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/855
72 У.Солонго 11 Амины орон сууц Б.Ганбаяр               255м2 155 1 жил 11 сар Эзэмшүүлэх Ү-2206020696 НЗД-ын 2011 оны 293
73 Л.Өлзийбаясгалан 11 Амины орон сууц 122 1 жил 11 сар Эзэмшүүлэх Ү-2206020696
НБУ ХХК                 475м2 2 жил 5 сар Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 731
74 С.Пүрэвсүрэн 11 Амины орон сууц 129 2 жил 5 сар Эзэмшүүлэх  
75 Б.Адъяасүрэн 11 Амины орон сууц 142 2 жил 5 сар Эзэмшүүлэх  
76 Б.Адарсүрэн 11 Амины орон сууц 182 2 жил 5 сар Эзэмшүүлэх  
77 С.Батсайхан 10 Амины орон сууц Ньюгранд бродерс ХХК 700 3 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/344
78 Б.Оюунсүрэн 10 Амины орон сууц 397 3 жил Эзэмшүүлэх  
79 Ч.Амартөвшин 10 Амины орон сууц 476 3 жил Эзэмшүүлэх  
80 Ч.Амартөвшин 10 Амины орон сууц 396 3 жил Эзэмшүүлэх  
81 Б.Батсуурь 10 Амины орон сууц 473 3 жил Эзэмшүүлэх  
82 Б.Батсуурь 10 Амины орон сууц 393 3 жил Эзэмшүүлэх  
83 С.Батцэцэг 10 Амины орон сууц 473 3 жил Эзэмшүүлэх  
84 С.Батцэцэг 10 Амины орон сууц 396 3 жил Эзэмшүүлэх  
85 П.Нацагдорж 10 Амины орон сууц 420 3 жил Эзэмшүүлэх  
86 Б.Бат-Орших 10 Амины орон сууц 344 3 жил Эзэмшүүлэх  
87 Б.Алтанцэцэг 10 Амины орон сууц 375 3 жил Эзэмшүүлэх  
88 Б.Алтанцэцэг 10 Амины орон сууц 700 3 жил Эзэмшүүлэх  
89 Б.Алтанцэцэг 10 Амины орон сууц 375 3 жил Эзэмшүүлэх  
90 Б.Алтанцэцэг 10 Амины орон сууц 479 3 жил Эзэмшүүлэх  
91 Б.Алтанцэцэг 10 Амины орон сууц 370 3 жил Эзэмшүүлэх  
92 С.Батцэцэг 10 Амины орон сууц 462 3 жил Эзэмшүүлэх  
93 С.Батцэцэг 10 Амины орон сууц 376 3 жил Эзэмшүүлэх  
94 Б.Батсуурь 10 Амины орон сууц 455 3 жил Эзэмшүүлэх  
95 Б.Батсуурь 10 Амины орон сууц 327 3 жил Эзэмшүүлэх  
96 Б.Батсуурь 10 Амины орон сууц 407 3 жил Эзэмшүүлэх  
97 Жаксстоун ХХК 16 Үйлчилгээтэй  орон сууц Б.Нарантуяа 10000 5 жил Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2014 оны А/500