“УЛААНБААТАР УРАН БАРИМАЛ 2014 НААДМЫН” ХӨТӨЛБӨР

2014-07-04 00:00:00
2014 .07.05    Наадмын нээлтийн үйл ажиллагаа
Өдрийнхөтөлбөр   (15:00-17:00)
15:00 Нээлтийн үйл ажиллагаа
15:10 Урлагийн тоглолт
15:30 Зочид, үзэгчид наадамд оролцогчдын бүтээлээ гүйцэтгэж буй байдалтай явж танилцана
15:40 МУЭ-ийн Баримлын нэгдлийн дэргэдэх Керамикийн салбарын үзүүлбэр (хүрдэн дээр ваар эргүүлэх) асардотор
16:00-17:00   
•           МУЭ-с зохион явуулах Цаасан наалтаар хийх “Миний ертөнц” уралдаан
•           МДУНХ-ноос зохион явуулах Хүүхдийн элсэн баримлын уралдаан
 
Оройнхөтөлбөр      19:00-22:00
•           МУЭ-ийн уран бүтээлчид хөрөг зурна.
•           МУЭ-ийн Баримлын нэгдлийн дэргэдэх Керамикийн салбарын үзүүлбэр (хүрдэн дээр ваар эргүүлэх)
•           МДУНХ-ноос зохион явуулах элсэн дээрх шоу,тэмцээн,уралдаан
2014.07.06                  19:00-22:00
•           Үзэгчдээр жижиг баримал будуулах үзүүлбэр
•           МУЭ-ийн Баримлын нэгдлийн дэргэдэх Керамикийн салбарын шавраар хэрхэн бүтээл хийх үзүүлбэр
•           Логос амьд хөгмжийн хамтлагийн тоглолт
•           МДУНХ-ноосзохион явуулах элсэн дээрх шоу, тэмцээн, уралдаан
•           МДУНХ-ноос Графит
 
2014.07.07                  19:00-22:00
•           МУЭ-ийн Баримлын нэгдлээс зохион явуулах хүүхдэд болон хосуудын гар,хөлийн хээ авах урлагийн үйлчилгээ
•           МУЭ-ийн зураач уран бүтээлчид хөрөг зураг зурна.
•           МУЭ-ийн Баримлын нэгдлийн дэргэдэх Керамикийн салбарын шавраар хэрхэн бүтээлхийх
•           МДУНХ-ноосзохион явуулах элсэн дээрх шоу,тэмцээн,уралдаан
2014.07.08                 19:00-22:00
•           МДУНХ-ноосзохион явуулах элсэн дээрх шоу,тэмцээн,уралдаан
•           Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын бэлтгэсэн хөтөлбөр/ гадааддотоодынжуулчдадзориулсан/
•           МУЭ-ийн уран бүтээлчид хөрөг,болон байгалийн зураг зурах
 
•           2014.07.09      19:00-22:00
•           МУЭ-ийн Баримлын нэгдэл дэх Керамикийн салбараас шаазан таваг дээр акрелик,паалангаар гарын хээг гаргах урлагийн үйлчилгээ
•           МДУНХ-ноос зохион байгуулах арга хэмжээ Орон зайн урлаг буюу инстоляци
•           МДУНХ-ноосзохион явуулах элсэн дээрх шоу,тэмцээн,уралдаан
 
2014.07.10                     19:00-22:00
•           МУЭ-с зохион явуулах Усан будгаар байгальзурахуралдаан
•           МДУНХ-ноос “Coat art” (хонь, ямаан дээр зураг зурах уралдаан)
•           МДУНХ-ноосзохион явуулах элсэн дээрх шоу,тэмцээн,уралдаан
 
2014.07.11                      19:00-22:00
•           МУЭ-ийн уран бүтээлчид хөрөг болон байгалийн зураг зурна.
•           МУЭ-ийн Баримлын нэгдэл Хөрөг барималхийх
•           МДУНХ-ноосзохион явуулах элсэн дээрх шоу,тэмцээн,уралдаан
 
2014.07.12                     19:00-22:00
•           МУЭ-ийн Монгол зургийн нэгдэл,Галгирафчид уран бичлэг бичнэ.
•           МДУНХ-ноос зохион явуулах элсэн дээрх шоу,тэмцээн,уралдаан
•           Урлагийнтоглолт
2014.07.13
•           МУЭ-ийн уран бүтээлчид хөрөг болон байгалийн зураг зурна.
•           МУЭ-ийн Баримлын нэгдэл Хөрөг барималхийх
•           МДУНХ-ноосзохион явуулах элсэн дээрх шоу,тэмцээн,уралдаан
2014.07.14 Наадмын хаалтын үйл ажиллагаа
 
10:00 Шилдэг бүтээл шалгаруулах үйл ажиллагаа
15:00 Шагналтнуудад баяр хүргэж уран бүтээлчид аяд уугаа өргөнө.
15:30 “Улаанбаатар- Уранбаримал 2014” наадмыншилдэгбүтээлүүд, оролцогчдод шагнал гардуулах үйл ажиллагаа