Зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай

2013-03-07 00:00:00
2013 оны 03 сарын 07 өдөр                                                     дугаар А/169                                     Улаанбаатар хот
Төрийн албаны тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1, 20.2, 20.3 дахь хэсэг, Улсын Их Хурлын 1995 оны 73 дугаар, 2000 оны 20 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн захиргааны жинхэнэ албан тушаалд ажиллаж байгаа нэр бүхий 480 /дөрвөн зуун ная/-н албан хаагчид олгох албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдлийг хавсралт ёсоор баталсугай. 
 
2. Хавсралтад дурьдсан төрийн захиргааны албан хаагчийн албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдлийг 2013 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс олгохыг нийслэл, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын алба, Засаг даргын Тамгын газар, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлаг,  түүний харъяа хэлтсийн дарга нарт тус тус зөвшөөрсүгэй.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ                                                 Н.БАТАА                      
 
 
 
           
 
 
 
 

                                                                                                                                                                    Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны
                                                                                                                                                                        03 дугаар сарын  07-ны өдрийн                                                                                                                                                                                                   А/ 169 дүгээр захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН
ХААГЧДАД ОЛГОХ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ, ТҮҮНИЙ НЭМЭГДЭЛ
 
Овог нэр Албан тушаалын Ажилласан жил Үр дүнгийн үнэлгээ Он, сар, өдөр санал
нэр Ангилал зэрэглэл Төрийн албанд Тухайн албан тушаалд ТАМШ өгсөн ТАХ-ийн тангараг өргөсөн олгох зэрэг дэв Нэмэгд-лийн хувь
Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Ажлын алба (8)
1 Лэгцэг             Батболд ЧД-ийн ИТХ-ын   АА-ны ажилтан ТЗ-4 10 2 А 2010.07.05 2010.11.25 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
2 Мажиг 
Туяа
ЧД-ийн ИТХ-ын   АА-ны ажилтан ТЗ-4 9 2 А 2010.07.05 2010.11.25 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
3 Самандар Цэнгэлмаа ХУД-ийн ИТХ-ын  
АА-ны Ахлах  ажилтан
ТЗ-5 16 9 А 2005.07.02 2006.10.27 Дэс түшмэл дөтгөөр 15
4 Мишиг 
Цэцгээ
БНД-ийн ИТХ-ын 
 АА-ны ажилтан
ТЗ-4 30 3 А 2011.04.16 2011.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
5 Төмөр    Ариунболд БХД-ийн ИТХ-ын АА-ны ажилтан ТЗ-4 6 6 А 2006 2007.10.29 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
6 Сумъяа Мөнхцэцэг СХД-ийн ИТХ-ын АА-ны ажилтан ТЗ-4 13 10 В 2009.05.03 2009.10.29 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
7 Банзрагч 
Будмаа
СХД-ийн ИТХ-ын АА-ны ажилтан ТЗ-4 6 6 А 2007.05.15 2007.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
8 Түвшин   Сүхбаатар СХД-ийн ИТХ-ын АА-ны ажилтан ТЗ-4 29 3 А 2001.07.23 2001.10.26 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (10)
2 Жамбал               Энхтөр Ахлах  мэргэжилтэн ТЗ-7 5 1 А 2006.05.02 2008.10.26 Ахлах түшмэл Дөтгөөр зэрэг 20
3 Янжив     Оюунсүрэн Мэргэжилтэн ТЗ-6 4 4 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
4 Бат-Эрдэнэ Баяржаргал Мэргэжилтэн ТЗ-6 4 4 А 2009.04.30 2011.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
5 Бандиа   Эрдэнэтуяа Мэргэжилтэн ТЗ-6 15 2 А 2007.05.01 2007.10.27 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
6 Энхбаяр    Мөнхдөл Мэргэжилтэн ТЗ-6 4 4 В 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
7 Оюун            Мандах Мэргэжилтэн ТЗ-6 10 4 A 2003.06.01 2004.10.26 Дэс түшмэл    гутгаар  17
8 Цадмид  Мягмарсүрэн Мэргэжилтэн ТЗ-6 9 4 A 2001.07.06 2001.11.23 Дэс түшмэл   гутгаар 17
9 Батдорж    Мишигдорж Мэргэжилтэн ТЗ-6 27 4 A 1996.05.01 1996.10.26 Дэс түшмэл   тэргүүн зэрэг 20
10 Чүлтэмсүрэн Цогтсайхан Мэргэжилтэн ТЗ-6 19 6 A 2007.05.01 2007.10.26 Дэс түшмэл   тэргүүн зэрэг 20
11 Дэлгэрцэцэг    Өнөгэрэл мэргэжилтэн ТЗ-6 11 4 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл   дэд зэрэг 18
Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын алба (5)
1 Энхбаатар Эрдэнэбат Мэргэжилтэн ТЗ-6 5 1 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
2 Лхагва Алтангэрэл Мэргэжилтэн ТЗ-6 14 2 А 2004.07.30 2004.10.29 Дэс түшмэл тэргүүн  зэрэг 20
3 Баяржаргал Эрдэнэбат Мэргэжилтэн ТЗ-6 25 3 А 2008.05.20 2008.10.26 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
4 Даваадорж Ганбат Мэргэжилтэн ТЗ-6 5 3 В 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
5 Саранхүү Аригуун Мэргэжилтэн ТЗ-6 6 3 А 2009.06.30 2010.02.12 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар (14)
1 Жамьянсүрэн Бямбаа Мэргэжилтэн ТЗ-4 30 3 В 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл Дөтгөөр зэрэг 15
2 Чадраабал Ядамжав 1 дүгээр хороо Зохион байгуулагч ТЗ-3 7 4 В 2008.05.04 2011.11.19 Туслах түшмэл Дөтгөөр зэрэг 10
3 Жамсранжав Мягмарсүрэн 3 дугаар хороо Зохион байгуулагч ТЗ-3 7 7 В 2009.05.02 2009.10.19 Туслах түшмэл Тэргүүн зэрэг 15
4 Төмөрбаатар Цолмон 4 дүгээр хороо Зохион байгуулагч ТЗ-3 5 5 В 2010.06.30 2011.11.25 Туслах түшмэл Дөтгөөр зэрэг 10
5 Батсүх 
Уртнасан
4 дүгээр хороо Зохион байгуулагч ТЗ-3 3 3 В 2009.05.02 2010.11.25 Туслах түшмэл Дөтгөөр зэрэг 10
6 Баатар
Сарангуа
7 дугаар хороо Зохион байгуулагч ТЗ-3 3 3 А 2008.05.04 2010.11.25 Туслах түшмэл Дөтгөөр зэрэг 10
7 Адьяа
Оюунцэцэг
10 дугаар хороо Зохион байгуулагч ТЗ-3 6 6 В 2009.05.02 2010.11.25 Туслах түшмэл Дөтгөөр зэрэг 10
8 Сүрэнхүү Жамбалдорж 11 дүгээр хороо Зохион байгуулагч ТЗ-3 3 3 А 2009.05.02 2010.11.25 Туслах түшмэл Дөтгөөр зэрэг 10
9 Очирхүрээ Болормаа 12 дугаар хороо Зохион байгуулагч ТЗ-3 20 5 В 1999.07.16 2003.07.09 Туслах түшмэл Тэргүүн зэрэг 15
10 Энхбат  
Ууганбат
15 дугаар хороо Зохион байгуулагч ТЗ-3 5 3 А 2010.10.17 2011.11.25 Туслах түшмэл Дөтгөөр зэрэг 10
11 Хүрэлбаатар Мөнгөнцэцэг 16 дугаар хороо Зохион байгуулагч ТЗ-3 3 3 А 2009.05.02 2010.11.25 Туслах түшмэл Дөтгөөр зэрэг 10
12 Даваасүрэн Эрдэнэчимэг 22 дугаар хороо Зохион байгуулагч ТЗ-3 7 6 В 2007.05.22 2007.10.26 Туслах түшмэл Тэргүүн зэрэг 15
13 Дагва
Амартогтох
4 дугаар хороо Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 3 3 В 2009.05.02 2010.11.25 Туслах түшмэл Дөтгөөр зэрэг 10
14 Шугаржав Цэенноров 6 дугаар хороо Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 3 3 А 2009.05.02 2010.11.25 Туслах түшмэл Дөтгөөр зэрэг 10
Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар (22)
1 Ишжамц
Энхцэцэг
Мэргэжилтэн ТЗ-5 9 9 А 2003.07.16 2004.10.29 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
2 Владимир Баасансүрэн Мэргэжилтэн ТЗ-4 6 2 А 2006.07.02 2007.02.05 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
3 Нямхүү
Уянга
Мэргэжилтэн ТЗ-4 9 6 В 2011.01.18 2011.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
4 Баяраа
Уранцэцэг
Мэргэжилтэн ТЗ-4 5 1 В 2009.05.02 2010.11.25 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
5 Даваа                Наяа Мэргэжилтэн ТЗ-4 11 7 В 2003.08.28 2004.10.29 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
6 Баасандорж Цэрэндаваа Мэргэжилтэн ТЗ-4 6 5 А 2008.05.04 2008.10.26 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
7 Шаравжамц
Цэнд-Аюуш
Мэргэжилтэн ТЗ-4 6 1 А 2010.02.22 2010.11.25 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
8 Чулуунбат Болорсайхан Мэргэжилтэн ТЗ-4 11 6 А 2007.05.20 2007.05.20 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
9 Нарангэрэл  
Туул
Мэргэжилтэн ТЗ-4 8 3 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
10 Чулуунбат Золзаяа Мэргэжилтэн ТЗ-4 7 2 А 2010.07.05 2011.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
11 Манлай Мөнхцэцэг 9 дүгээр хорооны нийгмийн ажилтан ТЗ-3 10 2 В 2009.05.02 2011.11.25 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
12 Жаргалсайхан Дэлгэрмаа 10 дугаар хорооны нийгмийн ажилтан ТЗ-3 11 4 В 2003.07.17 2004.10.29 Туслах түшмэл тэргүүн зэрэг 15
13 Нацагням Гантунгалаг 22 дугаар хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 12 9 В 2004.07.26 2005.10.27 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 13
14 Лхагва
Сувд-Эрдэнэ
11 дүгээр хорооны
Зохион байгуулагч
ТЗ-3 7 3 В 2009.05.02 2011.11.25 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 13
15 Машбат Наранзаяа 12 дугаар хорооны
Зохион байгуулагч
ТЗ-3 3 3 В 2009.05.02 2011.11.25 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 13
16 Сийлэн Бямбасүрэн 14 дүгээр хорооны
Зохион байгуулагч
ТЗ-3 6 6 В 2006.10.27 2008.10.26 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 13
17 Мейраш            Исгүл 19 дүгээр хорооны
Зохион байгуулагч
ТЗ-3 3 2 А 2009.06.28 2010.01.25 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 13
18 Адьяа
Отгонцэцэг
20 дугаар хорооны
Зохион байгуулагч
ТЗ-3 16 7 В 1995 1995.10.26 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 13
19 Ядамсүрэн Отгонцэцэг 23 дугаар хорооны
Зохион байгуулагч
ТЗ-3 16 2 В 2010.07.03 2011.10.19 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 13
20 Цэмбэл Пүрэвсүрэн 15 дугаар хорооны
Нийгмийн ажилтан
ТЗ-3 21 2 В 1999 1999.10.26 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 13
21 Даваажав  
 Уянга
24 дүгээр хорооны
Нийгмийн ажилтан
ТЗ-3 3 3 В 2009.05.02 2011.11.25 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 13
22 Шарав          Бямбаа 25 дугаар хорооны нийгмийн ажилтан ТЗ-3 9 1 В 2005.06.30 2008.01.15 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 13
Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар (31)
1 Буянхүү Батдэлгэр Хэлтсийн дарга ТЗ-7 10 3 А 2009.05.03 2010.11.25 Ахлах түшмэл гутгаар зэрэг 22
2 Содномдаржаа Ган-Эрдэнэ Мэргэжилтэн ТЗ-4 12 5 А 2002.07.20 2003.07.09 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
3 Эрдэнэ Дуламрагчаа Мэргэжилтэн ТЗ-4 14 8 В 2003.07.21 2004.10.29 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
4 Нямдорж            Цэнд-Аюуш Мэргэжилтэн ТЗ-4 21 5 А 1997.07.09 1997.10.20 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
5 Батхүү                Энхмаа Мэргэжилтэн ТЗ-4 11 3 А 2002.07.20 2004.10.29 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
6 Чойжилсүрэн Түмэнжаргал Мэргэжилтэн ТЗ-4 9 9 А 2004.07.30 2004.10.29 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
7 Банди Должинсүрэн Мэргэжилтэн ТЗ-4 12 5 А 1999.07.20 2001.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
8 Гомбосүрэн Оюунгэрэл Эдийн засагч ТЗ-4 9 3 А 2009.05.02 2010.02.12 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
9 Жаргалсайхан Ууганцэцэг Мэргэжилтэн ТЗ-4 7 3 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
10 Цэндхүү 
Энхзаяа
Мэргэжилтэн ТЗ-4 13 4 В 2003.07.25 2004.10.29 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
11 Бүргэд
Одмандах
Мэргэжилтэн ТЗ-4 6 6 В 2007.05.21 2007.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
12 Баатарзориг Амарзаяа Мэргэжилтэн ТЗ-4 9 1 А 2010.06.28 2011.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
13 Пүрэвсүрэн Жавзандулам Мэргэжилтэн ТЗ-4 5 5 А 2007.06.18 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
14 Нацаг
Мягмархүү
1 дүгээр хорооны нийгмийн ажилтан ТЗ-3 7 7 А 2005.07.14 2006.10.27 Туслах түшмэл тэргүүн зэрэг 15
15 Гээхүү
Лхамсүрэн
2 дугаар хорооны нийгмийн ажилтан ТЗ-3 15 12 А 2003.07.25 2004.10.29 Туслах түшмэл тэргүүн зэрэг 15
16 Балдан Түмэнжаргал 13 дугаар хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 14 10 В 2000.07.20 2001.04.16 Туслах түшмэл тэргүүн зэрэг 15
17 Раднаасэд Батдэлгэр 11 дүгээр хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 6 5 А 2005.07.30 2007.10.26 Туслах түшмэл дэд зэрэг 13
18 Сүхбат              Отгонзул 13 дугаар хорооны нийгмийн ажилтан ТЗ-3 11 11 А 2002.07.20 2003.07.09 Туслах түшмэл дэд зэрэг 13
19 Сүрэн              Ганчөдөр 17 дугаар хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 28 17 В 1997.07.09 1997.07.09 Туслах түшмэл дэд зэрэг 13
20 Лхагвасүрэн Отгон 9 дүгээр хорооны нийгмийн ажилтан ТЗ-3 8 6 В 2008.05.04 2008.10.26 Туслах түшмэл дэд зэрэг 13
21 Цэрэнбат            Цогт-Од 18 дугаар хорооны нийгмийн ажилтан ТЗ-3 8 6 В 2008.05.04 2008.10.26 Туслах түшмэл дэд зэрэг 13
22 Цэгмид Баянжаргал 7 дугаар хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 13 3 А 2009.05.02 2010.11.25 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 12
23 Ядамсүрэн Ичинхорлоо 8 дугаар хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 12 3 А 2008.05.04 2008.10.26 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 12
24 Норолхойжав Болормаа 10 дугаар хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 4 4 А 2006.10.15 2008.10.26 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 12
25 Ёндон Даваасүрэн 1 дүгээр хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 9 7 В 2007.05.21 2007.10.26 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 12
26 Дамдин  Гантөмөр 2 дугаар хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 7 7 В 2008.05.04 2008.10.26 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 12
27 Балдан Даваасүрэн 4 дүгээр хорооны нийгмийн ажилтан ТЗ-3 24 10 В 2002.8 2003.07.09 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 12
28 Дагвадорж Золжаргал 8 дугаар хорооны нийгмийн ажилтан ТЗ-3 15 3 В 2009.05.02 2010.02.12 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 12
29 Баавдай Угтаабаяр 17 дугаар хорооны нийгмийн ажилтан ТЗ-3 18 5 В 2003.07.16 2004.03.17 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 12
30 Осоржин               Ганбат 20 дугаар хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 11 1 А 2011.05.02 2011.11.25 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
31 Батсүх     Мөнхтуяа 16 дугаар хорооны нийгмийн ажилтан ТЗ-3 4 3 А 2009.05.04 2010.02.12 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар (29)
1 Төмөр
Алтанцэцэг
Мэргэжилтэн ТЗ-6 22 11 В 2000.05.22 2001.10.26 Дэс түшмэл тэргүүн  зэрэг 20
2 Лхагва
Алтанхуяг
Мэргэжилтэн ТЗ-4 28 12 В 2001.07.23 2001.10.26 Дэс түшмэл тэргүүн  зэрэг 20
3 Наваан
Амаржаргал
Мэргэжилтэн ТЗ-4 15 3 А 2009.05.02 2010.04.02 Дэс түшмэл тэргүүн  зэрэг 20
4 Мөнхбаатар
Бямбацэцэг
Ерөнхий нягтлан бодогч ТЗ-6 18 10 В 2003.08.23 2004.10.29 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
5 Даваадорж
Батцэцэг
Мэргэжилтэн ТЗ-4 10 4 В 2005.04.22 2006.10.27 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
6 Коля
Нямцэцэг
Мэргэжилтэн ТЗ-4 12 4 А 2002.06.04 2003.11.12 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
7 Бунь
Намжилсүрэн
Мэргэжилтэн ТЗ-4 6 3 В 2008.06.05 2009.11.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
8 Батмөнх
Цэндсүрэн
Мэргэжилтэн ТЗ-4 7 7 В 2005.07.05 2006.01.13 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
9 Базгад
Батцэцэг
32 дугаар хорооны  нийгмийн ажилтан ТЗ-3 11 11 В 2008.08.02 2003.07.09 Туслах түшмэл тэргүүн зэрэг 15
10 Дашням
Саранцацралт
32 дугаар хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 9 9 А 2004.07.21 2006.10.27 Туслах түшмэл тэргүүн зэрэг 15
11 Цул
Содномжамц
1 дүгээр хорооны  нийгмийн ажилтан ТЗ-3 18 3 В 2002.07.04 2003.07.09 Туслах түшмэл тэргүүн зэрэг 15
12 Болоохүү
Тогтох
1 дүгээр хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 10 4 А 2004.07.15 2006.10.27 Туслах түшмэл дэд зэрэг 13
13 Самбуу
Сайхантуяа
23 дугаар хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 4 4 В 2009.05.02 2011.11.25 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 12
14 Раазан
Одхүү
18 дугаар хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 6 5 В 2008.05.04 2010.11.25 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 12
15 Даваасүрэн
Батчулуун
15 дугаар хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 3 3 В 2005.10.25 2007.10.26 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 12
16 Замбатив
Энхтүвшин
1 дүгээр хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 4 4 В 2009.05.02 2009.10.26 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
17 Эрдэнэбат Эрдэнэцэцэг 3 дугаар хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 5 5 В 2007.06.04 2008.10.26 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
18 Сэрдамба Батцэнгэл 4 дүгээр хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 4 4 В 2009.05.02 2010.11.25 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
19 Эрдэнэцогт Нансалмаа 4 дүгээр хорооны  нийгмийн ажилтан ТЗ-3 4 4 В 2009.05.02 2010.10.25 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
20 Гомбо  Батжаргал 6 дугаар хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 4 4 В 2009.05.02 2010.11.25 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
21 Алтангэрэл Бямба 6 дугаар хорооны  нийгмийн ажилтан ТЗ-3 4 4 В 2009.05.02 2010.11.25 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
22 Дашзэвэг Мягмарсоёмбо 10 дугаар хорооны  нийгмийн ажилтан ТЗ-3 4 4 В 2007.06.04 2008.10.26 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
23 Шагдарсүрэн
Ганчимэг
9 дүгээр хорооны  нийгмийн ажилтан ТЗ-3 8 2 А 2011.06.26 2011.10.19 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
24 Самдан Майцэцэг 14 дүгээр хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 3 3 В 2011.01.29 2011.11.09 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
25 Ганбаатар Ундрах 17 дугаар хорооны  нийгмийн ажилтан ТЗ-3 3 2 В 2004.04.27 2005.10.27 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
26 Жамбал Мягмарсүрэн 18 дугаар хорооны  нийгмийн ажилтан ТЗ-3 6 2 В 2009.05.02 2011.11.19 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
27 Санжаа Алдармаа 19 дүгээр хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 13 2 В 2011.05.21 2011.11.19 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
28 Пүрвээ Халиунсүрэн 20 дугаар хорооны зохион байгуулагч ТЗ-3 6 2 В 2011.05.21 2011.11.19 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
29 Буян           Энхням 30 дугаар хорооны  нийгмийн ажилтан ТЗ-3 3 2 В 2011.05.21 2011.11.25 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
Хан-уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар (26)
1 Цэвэгсүрэн
Ууганбаяр
Мэргэжилтэн ТЗ-5 8 7 А 2006.05.09 2007.10.26 Дэс түшмэл Дэд зэрэг 18
2 Ядмаа  Ууганбаяр Мэргэжилтэн ТЗ-4 15 1 В 2002.07.20 2003.07.09 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
3 Дагвадорж
Оюунгэрэл
Мэргэжилтэн ТЗ-4 20 5 В 2000.06.20 2000.10.13 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
4 Сэржгочоо
Отгонбаяр
 
Хэлтсийн дарга ТЗ-7 9 1 А 2007 2007.10.26 Ахлах түшмэл дөтгөөр зэрэг 20
5 Батсуурь
Нарантуяа
Мэргэжилтэн ТЗ-4 20 4 А 2009.05.02 1995.06.07 Дэс түшмэл Дэд зэрэг 18
6 Болдням
Тулга
Мэргэжилтэн ТЗ-4 5 1 В 2009.12.29 2011.11.25 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
7 Батжаргал
Бадамдорж
Мэргэжилтэн ТЗ-4 7 4 А 2009.06.19 2001.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
8 Буянжаргал
Булган
Хэлтсийн дарга ТЗ-7 6 4 А 2009.10.06 2011.10.19 Ахлах түшмэл дөтгөөр зэрэг 20
9 Банди
Түвшинбаатар
Мэргэжилтэн ТЗ-5 14 4 А 2009.06.19 2010.11.25 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
10 Цоодол
Баасан
Мэргэжилтэн ТЗ-4 19 3 В 2010.10.04 2011.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
11 Ванчин
Бэгз
Хэлтсийн дарга ТЗ-7 6 3 А 2009.05.10 2011.10.19 Ахлах түшмэл гутгаар зэрэг 22
12 Дүвжүүр
Цагаан
Мэргэжилтэн ТЗ-4 26 4 А 2008.01.19 2008.4.09 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 18
13 Цэрэндэндэв
Золжаргал
1 дүгээр хорооны Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 3 3 В 2009.05.02 2010.11.25 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
14 Отгонбаяр
Мөнх-Эрдэнэ
2 дугаар хорооны Зохион байгуулагч ТЗ-3 4 4 В 2009.10.06 2011.11.25 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
15 Халзанхүү
Өнөртуяа
5 дугаархорооны Зохион байгуулагч ТЗ-3 3 3 В 2009.05.02 2010.11.25 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
16 Догсомжав
Энхжаргал
5 дугаар хорооны Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 10 10 А 2003.07.16 2004.10.29 Туслах түшмэл дэд зэрэг 13
17 Галднаа
Алтанзул
6 дугаар хорооны Зохион байгуулагч ТЗ-3 3 3 А 2009.05.02 2011.10.19 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
18 Лхагва
Отгонбаяр
8 дугаар хорооны Зохион байгуулагч ТЗ-3 3 3 А 2009.05.02 2011.10.19 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
19 Сэнгэсамбуу
Цэрэнханд
8 дугаар хорооны Зохион байгуулагч ТЗ-3 12 12 В 2003.07.16 2004.10.29 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 12
20 Батмөнх
Ундрах
8 дугаар хорооны Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 3 3 В 2009.05.02 2010.11.25 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
21 Шагдар
Баясгалан
10 дугаар хорооны Зохион байгуулагч ТЗ-3 30 10 В 2003.07.16 2004.10.29 Туслах түшмэл тэргүүн зэрэг 15
22 Мжижддорж
Түвшинзаяа
10 дугаар хорооны Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 13 10 В 2003.07.16 2004.10.29 Туслах түшмэл тэргүүн зэрэг 13
23 Равдагдорж
Солонго
11 дүгээр хорооны Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 8 8 В 2006.05.09 2008.10.26 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 12
24 Даваацэрэн
Дагинацоо
13 дугаар хорооны Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 24 10 В 2003.07.16 2004.10.29 Туслах түшмэл тэргүүн зэрэг 13
25 Цэрэннадмид
Отгонцэцэг
14 дүгээр хорооны Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 5 5 В 2010.07.03 2011.10.19 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
26 Буянбадрах
Нарантуяа
16 дугаар хорооны Зохион байгуулагч ТЗ-3 4 1 В 2009.12.29 2006.11.21 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар (38)
1 Симпор Өлзийбүрэн Ахлах мэргэжилтэн ТЗ-5 5 3 А 2009.05.02 2010.11.25 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
2 Лхамсүрэн
Норов
Мэргэжилтэн ТЗ-4 14 4 А 2009.05.02 2010.02.12 Дэс түшмэл тэргүүн  зэрэг 20
3 Биньеэ             Агиймаа Мэргэжилтэн ТЗ-4 21 8 А 2004.07.26 2004.10.29 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
4 Тогоо
Дарамсүрэн
Мэргэжилтэн ТЗ-4 9 3 В 2011.05.21 2011.11.25 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
5 Батцэнгэл Лхагваням Мэргэжилтэн ТЗ-4 5 2 В 2010.12.04 2011.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
6 Лхамсүрэн Ариунзаяа Мэргэжилтэн ТЗ-4 5 2 В 2009.05.02 2011.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
7 Ядамсүрэн Орломсүрэн Ахлах мэргэжилтэн ТЗ-4 6 4 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
8 Гомбосүрэн Гүррагчаа Мэргэжилтэн ТЗ-4 5 3 А 2009.05.02 2010.02.12 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
9 Халтар Дашхорлоо Мэргэжилтэн ТЗ-4 12 1 В 2008.05.21 2009.07.08 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
10 Чулуунбат Мягмарсүрэн Мэргэжилтэн ТЗ-4 11 11 А 2002.07.17 2003.07.09 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
11 Довдон            Булган Хэлтсийн дарга ТЗ-7 26 7 В 1995 2007.11.21 Ахлах түшмэл гутгаар зэрэг 22
12 Авирмэд     Гэрэлт-Од Мэргэжилтэн ТЗ-5 6 5 В 2006.10.15 2007.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
13 Бат-Эрдэнэ Батцэцэг Мэргэжилтэн ТЗ-4 9 4 В 2005.06.21 2007.07.09 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
14 Шаравдорж Цэцэгмаа Мэргэжилтэн ТЗ-4 9 3 А 2010.07.03 2010.11.25 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
15 Эрдэнэ-Очир Амартүвшин Мэргэжилтэн ТЗ-4 5 1 А 2011.05.21 2011.11.25 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
16 Жамсран Эрдэнэбат Хэлтсийн дарга ТЗ-7 21 3 А 1997 1998.10.28 Ахлах түшмэл тэргүүн зэрэг 25
17 Жаргалсайхан Орхонбаяр Ахлах мэргэжилтэн ТЗ-4 5 2 А 2011.01.29 2011.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
18 Цагаанхүү     Цэнд-Аюуш Мэргэжилтэн ТЗ-4 8 7 А 1999.07.20 2001.10.26 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
19 Цэнддоо Сийлэгмаа Мэргэжилтэн ТЗ-4 13 3 В 2009.05.02 2010.02.12 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
20 Пүрэвсүрэн Отгонбуян Мэргэжилтэн ТЗ-4 5 1 В 2008.05.04 2008.10.26 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
21 Очирбат    Нямбат 3 дугаар хорооны Зохион байгуулагч ТЗ-3 3 3 А 2011.05.21 2011.10.19 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
22 Жимбэ Дуламсүрэн 6 дугаар хорооны Зохион байгуулагч ТЗ-3 30 15 В 1998.07.21 1999.10.29 Туслах түшмэл тэргүүн зэрэг 15
23 Мөнгөнбуу Отгонсүрэн 7 дугаар хорооны Зохион байгуулагч ТЗ-3 3 3 В 2010.07.03 2011.10.19 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
24 Найдансүрэн Доржпүрэв 8 дугаар хорооны Зохион байгуулагч ТЗ-3 3 3 В 2010.06.26 2011.10.19 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
25 Тугбадрах Ичинхорлоо 11 дүгээр хорооны Зохион байгуулагч ТЗ-3 3 3 В 2010.07.03 2010.11.25 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
26 Дэмбэрэл Төмөрчөдөр 12 дугаар хорооны Зохион байгуулагч ТЗ-3 3 2 А 2010.07.03 2011.10.19 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
27 Доожхүү     Нямхүү 15 дугаар хорооны Зохион байгуулагч ТЗ-3 18 3 В 2010.06.26 2010.11.25 Туслах түшмэл тэргүүн зэрэг 15
28 Зундуйсүрэн Ганбат 16 дугаар хорооны Зохион байгуулагч ТЗ-3 3 3 А 2010.06.26 2011.10.19 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
29 Гантулга Түмэнбаяр 18 дугаар хорооны Зохион байгуулагч ТЗ-3 3 2 В 2009.05.02 2011.10.19 Туслах түшмэл дэд зэрэг 13
30 Намжил    Энхмаа 2 дугаар хорооны Нийгийн ажилтан ТЗ-3 7 7 В 2008.08.15 2007.10.26 Туслах түшмэл тэргүүн зэрэг 15
31 Чойжилжав Ариунсүрэн 3 дугаар хорооны Нийгийн ажилтан ТЗ-3 3 2 А 2009.05.02 2011.10.19 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
32 Лхагвадорж Баярмаа 4 дүгээр хорооны Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 7 7 В 2004 онд 2007.11.21 Туслах түшмэл тэргүүн зэрэг 15
33 Өлзий    Энхчимэг 5 дугаар хорооны Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 7 7 В 2009.05.02 2009.10.19 Туслах түшмэл тэргүүн зэрэг 15
34 Жамъянсүрэн Мөнхбаяр 6 дугаар хорооны Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 3 3 В 2009.05.02 2010.11.25 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
35 Энхбаяр  Одончимэг 9 дүгээр хорооны Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 6 6 В 2010-07-05 2010.11.25 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
36 Санжаа Эрдэнэчимэг 11 дүгээр хорооны Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 22 1 В 2002-07-17 2003.07.09 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
37 Давааням 
 Уянга
12 дугаар хорооны Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 5 5 В 2005.05.21 2007.10.26 Туслах түшмэл дэд зэрэг 15
38 Галсан
Ижилмаа
13 дүгээр хорооны Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 4 4 А 2009.05.02 2009.10.19 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 13
 Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар (8)
1 Гүррагчаа    Мөнхгэрэл мэргэжилтэн ТЗ-4 6 6 В 2008.05.04 2008.10.26 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
2 Сэнгээ            Ундрах мэргэжилтэн ТЗ-4 8 8 А 2004.07.26 2004.10.29 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
3 Вандандорж  Ундрах мэргэжилтэн ТЗ-4 5 5 В 2008.05.04 2008.10.26 Дэс түшмэл   гутгаар зэрэг 17
4 Жамсран Энхтунгалаг мэргэжилтэн ТЗ-4 19 8 В 2005.07.06 2005.10.27 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
5 Даваа    
Хүрэлсүх
мэргэжилтэн ТЗ-4 8 8 В 2004.08.30 2004.10.29 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
6 Бямбаа     Уранцэцэг мэргэжилтэн ТЗ-4 7 6 В 2005.06.29 2006.10.27 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
7 Цэвээн     Ичинноров мэргэжилтэн ТЗ-4 9 9 В 2003.08.12 2004.10.29 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
8 Гайран      Баярхүү мэргэжилтэн ТЗ-4 8 8 В 2006.07.20 2006.10.27 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар (7)
1 Гэндэн             Алтанзул Мэргэжилтэн ТЗ-4 10 3 B 2003.08.12 2004.10.29 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
2 Даваанямын Оюунбилэг Мэргэжилтэн ТЗ-4 10 9 B 2003.08.12 2004.10.29 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
3 Пүрэвсүрэн
Оюун-Эрдэнэ
Мэргэжилтэн ТЗ-4 12 10 B 2003.08.12 2004.10.29 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
4 Ханой                Хабдул Мэргэжилтэн ТЗ-4 29 7 B 2005.06.29 2006.10.27 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
5 Батий             Назангүль Мэргэжилтэн ТЗ-4 9 3 B 2003.07.16 2004.10.29 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
6 Төмөрбаатар  Баяртогтох Мэргэжилтэн ТЗ-4 5 5 A 2008.05.29 2009.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
7 Цэрэндорж Пүрэвдулам 3 дугаар хорооны нийгмийн ажилтан ТЗ-3 5 5 B 2009.05.02 2010.11.25 Туслах түшмэл гутгаар зэрэг 12
Нийслэлийн Архивын газар (7)
1. Цэрэндорж
Ганцэцэг
Хэлтсийн дарга ТЗ-8 22 1 А 1996 1996.06.15 Тэргүүн зэрэг ахлах түшмэл 25
2. Цэнд-Аюуш
Рэгзэдмаа
Хэлтсийн дарга ТЗ-8 12 1 А 2005.06.30 2008.10.26 Тэргүүн зэрэг ахлах түшмэл 25
3. Энхтүвшин
Энхчимэг
Албаны дарга ТЗ-7 12 1 А 2001.07.17 2003.07.09 Дэд зэрэг ахлах түшмэл 23
4. Энхтайван
 Амар-Янзага
Тасгийн дарга ТЗ-7 8 1 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэд зэрэг ахлах түшмэл 23
5. Дагвадорж Анхбаяр Ахлах мэргэжилтэн ТЗ-6 5 1 А 2011.05.21 2011.11.25 Дөтгөөр зэрэг дэс түшмэл 15
6. Жамъянсүрэн Бямбаа Мэргэжилтэн ТЗ-5 12 4 А 2008.02.02 2008.10.26 Тэргүүн зэрэг дэс түшмэл 20
7. Бадрах
Ариунзаяа
Мэргэжилтэн ТЗ-5 8 1 А 2005.06.30 2006.10.27 Тэргүүн зэрэг дэс түшмэл 20
Нийслэлийн Автозамын газар (18)
1 Ойдов              
Болор-Эрдэнэ
Мэргэжилтэн ТЗ-5 12 1 А 2003.07.17 2005.10.27 Дэс түшмэл  гутгаар зэрэг 20
2 Очир  
Энхбаатар
Инженер ТЗ-5 5 4 В 2009.04.11 2009.10.26 Дэс түшмэл  гутгаар зэрэг 17
3 Равдандорж
 Батцолмон
Эдийн засагч ТЗ-5 5 5 А 2009.04.11 2009.10.26 Дэс түшмэл  Гутгаар зэрэг 18
4 Баасанжав Жаргалсайхан Ахлах инженер ТЗ-6 18 5 А 2009.04.11 2009.10.26 Дэс түшмэл  Тэргүүн  зэрэг 20
5 Адъяажав
Оюунчимэг
Авто замын инженер ТЗ-5 11 5 В 2009.05.02 2009.10.26 Дэс түшмэл  Тэргүүн  зэрэг 20
6 Төрбат
Оюунбилэг
Хяналтын инженер ТЗ-5 8 8 В 2009.04.11 2009.10.26 Дэс түшмэл  Тэргүүн  зэрэг 20
7 Болдбаатар 
Марина
Хяналтын инженер ТЗ-5 15 8 А 2009.04.11 2009.10.26 Дэс түшмэл  Тэргүүн  зэрэг 20
8 Лааган
 Мэндбаяр
Авто замын хяналтын инженер ТЗ-5 13 5 А 2009.05.02 2009.10.26 Дэс түшмэл  Тэргүүн  зэрэг 20
9 Махгалсүрэн
Ганбаатар
Хяналтын инженер ТЗ-5 4 3 А 2009.04.11 2009.10.26 Дэс түшмэл  гутгаар зэрэг 17
10 Дорждэрэм Төрбилэг Хэлтсийн дарга ТЗ-8 14 8 А 2009.04.11 2009.10.26 Дэс түшмэл  Тэргүүн зэрэг 25
11 Санжмятав Түмэндэмбэрэл Ахлах инженер ТЗ-6 16 5 А 2009.04.11 2009.10.26 Дэс түшмэл  Дэд зэрэг 23
12 Баатаржамба Энхмандах Хяналтын инженер ТЗ-5 4 4 А 2009.04.11 2009.10.26 Дэс түшмэл  гутгаар зэрэг 17
13 Бямбарагчаа  Цэрэнсодном Хяналтын инженер ТЗ-5 4 4 А 2009.04.11 2009.10.26 Дэс түшмэл  гутгаар зэрэг 17
14 Дашбал           Ганбат Хяналтын инженер ТЗ-5 4 3 В 2009.04.11 2009.10.26 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
15 Эрдэнэ-Очир Ганболд Хяналтын инженер ТЗ-5 16 2 В 2010.07.02 2010.10.17 Дэс түшмэл  гутгаар зэрэг 17
16 Баярбат Амарболд Ашиглалтын инженер ТЗ-5 5 5 В 2009.04.11 2009.10.26 Дэс түшмэл  гутгаар зэрэг 17
17 Яндаг Өнөртүвшин Ашиглалтын инженер ТЗ-5 4 3 В 2009.04.11 2009.10.26 Дэс түшмэл  дөтгөөр зэрэг 15
18 Батмөнх   Энхтуяа Ахлах инженер ТЗ-6 5 5 В 2009.05.02 2009.10.26 Дэс түшмэл  дөтгөөр   зэрэг 15
Нийслэлийн Агаарын чанарын алба (2)
1 Цогбадрах   Цолмон Мэргэжилтэн ТЗ-5 8 8 А 2007.05.20 2008.10.26 Дэс түшмэл  дэд зэрэг 18
2 Чойжил        Сэдэд Мэргэжилтэн ТЗ-5 10 5 А 2009.06.30 2009.10.19 Дэс түшмэл  дэд зэрэг 18
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар (2)
1 Дамдиндорж Ганболд Ахлах мэргэжилтэн ТЗ-6 7 7 А 2005.07.14 2005.10.27 Дэс түшмэл  дөтгөөр   зэрэг 15
2 Дашдондог Жаргалсайхан Мэргэжилтэн ТЗ-5 15 4 B 2005.07.14 2006.10.27 Дэс түшмэл     Тэргүүн зэрэг
 
20
Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар (2)
1 Банди      Мөнхсайхан Хэлтсийн дарга ТЗ-8 8 1 В 2008.02.02 2008.10.26 Ахлах түшмэл гутгаар зэрэг 22
2 Чойндонжамц Дамбасүрэн Мэргэжилтэн ТЗ-5 9 9 В 2005 2008.10.26 Дэс түшмэл  тэргүүн зэрэг 20
Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар (3)
1 Бямбаа    Батсайхан мэргэжилтэн ТЗ-5 24 5 В 2010.07.03 2010.07.03 Дэс түшмэл  дэд зэрэг 18
2 Намшир Өлзийжаргал мэргэжилтэн ТЗ-5 15 6 В 2010.07.03 2010.11.25 Дэс түшмэл  дэд зэрэг 18
3 Сурмаажав    Саранцэцэг мэргэжилтэн ТЗ-5 15 3 В 2011.04.16 2011.09.12 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
Нийслэлийн Боловсролын газар (12)
1 Баяр     Пүрэвдагва Хэлтсийн дарга ТЗ-8 11 7 А 2001.07.09 2003.07.09 Ахлах түшмэл Тэргүүн зэрэг 25
2 Лувсанжамц Ариунсанаа Мэргэжилтэн ТЗ-5 10 2 В 2003.06.24 2004.10.29 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг        20
3 Баярмагнай Мөнхзаяа Мэргэжилтэн ТЗ-5 5 5 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг     15
4 Намсрай Гэндэнсүрэн Мэргэжилтэн ТЗ-5 24 3 В 2010.07.02 2011.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг     15
5 Лхагважав Уртнасан Мэргэжилтэн ТЗ-5 18 4 В 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг        20
6 Батбаяр Энхсайхан Мэргэжилтэн ТЗ-5 13 4 А 2007.05.21 2007.10.26 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг        20
7 Жүгдэрнамжил Батцэцэг Мэргэжилтэн ТЗ-5 13 2 А 2011.05.21 2011.11.25 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг     15
8 Бөөрөнхий Баярсайхан Мэргэжилтэн ТЗ-4 12 4 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг            17
9 Баянзул Наранбаатар Мэргэжилтэн ТЗ-4 17 2 А 2010.07.02 2011.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
10 Цэдвээ     Батбаяр Ахлах  мэргэжилтэн ТЗ-5 20 4 А 2008.05.03 2011.10.26 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
11 Батболд         Туул Мэргэжилтэн ТЗ-4 5 5 А 2009.05.04 2009.11.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг   20
12 Пагма    Өлзийтөгс Мэргэжилтэн ТЗ-4 15 2 А 2001.05.25 2011.11.25 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар (11)
1 Төмөрбаатар Буянжаргал Хэлтсийн дарга ТЗ-8 14 3 А 2004.07.27 2004.10.29 Ахлах түшмэл тэргүүн зэрэг 25
2 Дашзэгвэ Баярмаа Ахлах  мэргэжилтэн ТЗ-6 11 3 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
3 Батхорлооги Дуламсүрэн Мэргэжилтэн ТЗ-5 10 3 А 2009.05.02 2010.11.25 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
4 Оюун              Одбаяр Хэлтсийн дарга ТЗ-8 13 7 А 2009.04.12 2009.10.19 Дэс түшмэл дэд зэрэг 23
5 Амгаа     Баттөмөр Архитектор ТЗ-5 6 6 А 2009.04.12 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
6 Хаданчулуун Хулан Архитектор ТЗ-5 5 5 А 2009.04.12 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
7 Энхболд    Нандин Мэргэжилтэн ТЗ-5 8 7 А 2009.04.12 2009.10.19 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
8 Одгэрэл Рэнцэндорж Ахлах                  мэргэжилтэн ТЗ-6 10 7 А 2009.04.12 2009.10.19 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
9 Оюунчимэг Баярмаа Мэргэжилтэн ТЗ-5 7 7 А 2009.04.12 2009.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
10 Жигмэд Алтанцэцэг Архитектор ТЗ-5 24 21 А 2006.08.30 2006.10.27 Дэс түшмэл Тэргүүн зэрэг 20
11 Мэлсчо Мэндсайхан Архитектор ТЗ-5 16 13 А 2004.07.27 2004.09.24 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар (7)
1 Цэрэндэжид Энхмаа Хэлтсийн дарга ТЗ-8 20 2 А 1998.07.21 1999.10.29 Ахлах түшмэл гутгаар зэрэг 22
2 Содном-Иш Батзориг Хэлтсийн дарга ТЗ-8 8 2 В 2008.02.02 2008.10.26 Ахлах түшмэл дөтгөөр зэрэг 20
3 Дашпунцаг Ариужин Хэлтсийн дарга ТЗ-8 10 1 В 2010.12.04 2011.10.19 Ахлах түшмэл дөтгөөр зэрэг 20
4 Ганзориг     Энхзул Мэргэжилтэн ТЗ-5 5 5 В 2008.02.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
5 Даваажаргал Энхсайхан Ахлах  мэргэжилтэн ТЗ-6 5 2 В 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
6 Төрмөнх Балдандорж мэргэжилтэн ТЗ-5 5 5 В 2008.05.04 2008.10.26 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
7 Нямаа   Галбадрах Ахлах  мэргэжилтэн ТЗ-6 5 2 В 2008.05.04 2008.10.26 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
Нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газар (101)
1 Даваасүрэн  Артаг Дэд дарга ТЗ-9 7 5 А 2008.02.02 2008.10.26 Ахлах түшмэл тэргүүн зэрэг 25
2 Болдбаатар Эрхэмбаяр Ахлах мэргэжилтэн ТЗ-6 7 2 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дэд зэрэг           18
3 Бадамсүрэн Мөнхгэрэл Мэргэжилтэн ТЗ-5 9 2 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дэд зэрэг           18
4 Баасан  Ундармаа Сангийн нягтлан бодогч ТЗ-5 14 2 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дэд зэрэг           18
5 Жамбалсүрэн Мөнхзул Сангийн нягтлан бодогч ТЗ-5 10 5 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
6 Лхагвасүрэн Ганцэцэг Хяналтын байцаагч ТЗ-6 5 2 А 2009.06.15 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
7 Батбаатар Байгалмаа Мэргэжилтэн ТЗ-5 5 2 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
8 Батчулуун Батцэрэн Мэргэжилтэн ТЗ-5 5 2 А 2009.05.02 2010.04.02 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
9 Бумчанаг Даваахүү ЧД-ийн НДХ-ийн албаны дарга ТЗ-6 13 5 А 2006.06.06 2008.10.26 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
10 Дамдинжамц Монголжингоо ЧД-ийн НДХ-ийн Мэргэжилтэн ТЗ-5 9 2 А 2006.10.17 2007.07.09 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
11 Ганболд Хэрлэнэчимэг ЧД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 5 5 В 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
12 Жаргалцогт Сүхрагчаа ЧД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 7 5 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
13 Дамдицэрэн Отгонбаяр ЧД-ийн НДХ-ийн улсын байцаагч ТЗ-6 12 5 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
14 Ганболд    Баттөгс ЧД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 5 5 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
15 Дуламсүрэн Уранчимэг ЧД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 6 6 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
16 Ёндонсамбуу Нарангэрэл БГД-ийн НДХ-ийн дарга Т3-8 16 2 А 2011.02.16 2011.04.12 Ахлах түшмэл дөтгөөр зэрэг 20
17 Дарьжав Насанжаргал БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-5 26 2 А 1996.05.15 1996.06.01 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
18 Эрдэнэбат Сэргэлэн БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-5 7 7 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
19 Галданшандаа МөнхЭрдэнэ БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-5 7 7 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
20 Дорлиг Түмэнжаргал БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-5 14 4 А 2010.06.30 2010.11.25 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
21 Болд              Агиймаа БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-5 10 10 А 2008.02.02 2009.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
22 Бямбаа Цэрэнчимэд БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-5 6 4 А 2009.05.02 2010.04.02 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
23 Норолхоо Отгонгэрэл БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-5 8 8 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
24 Сандагсүрэн Долгорсүрэн БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-5 5 5 А 2009.05.02 2010.04.02 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
25 Ганбат               Батболд БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-5 5 4 А 2010.07.03 2010.11.25 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
26 Шинэнбадрах   Нармандах БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-5 5 5 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
27 Загдхорлоо Соёлмаа БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-5 9 4 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
28 Сангаа Отгонцэцэг БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 11 6 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
29 Сэрээнов Сарантуяа БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-5 7 3 А 2010.06.04 2010.11.25 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
30 Хэрээн Хэрлэнцэцэг БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 10 10 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
31 Ганболд Бямбажаргал БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-5 5 5 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
32 Оюунбат Батцэцэг БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-5 7 7 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
33 Цэенойдов Хажидмаа БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-5 6 5 А 2011.01.17 2011.03.27 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
34 Мандах Оюунухаан БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-5 5 5 А 2009.05.02 2009.07.08 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
35 Баттөмөр Номинжаргал БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 11 11 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
36 Чагнаадорж Батзаяа БГД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 6 3 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
37 Лхагва Жавзандулам БГД-ийн НДХ-ийн албаны дарга ТЗ-6 6 6 А 2011.11.10 2011.11.10 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
38 Магсармаа Нармандах БГД-ийн НДХ-ийн Магадлагч эмч ТЗ-6 21 3 А 2010.07.03 2011.05.02 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
39 Бямбадорж Алтанцэцэг НД-ийн НДХ-ийн албаны дарга ТЗ-6 10 4 95 2008.05.29 2008.11.26 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
40 Гаваадондог
Сувдаа
НД-ийн НДХ-ийн Магадлагч эмч ТЗ-6 18 7 90 2008.02.02 2008.11.26 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
41 Загас Пунцагцэрэн СБД-ийн НДХ-ийн Мэргэжилтэн ТЗ-6 12 12 A 2008.02.02 2008.03.31 Дэс түшмэл Тэргүүн зэрэг 20
42 Цэдэндорж     Сод-Эрдэнэ СБД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 16 13 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл Тэргүүн зэрэг 20
43 Дорж Энхмаа СБД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 12 10 А 2008.02.02 2008.03.31 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
44 Цогтбаатар Мөнхцэцэг СБД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 11 8 А 2009.05.04 2009.10.19 Дэд зэрэг дэс түшмэл 18
45 Уртнасан Наранбаатар СБД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 7 7 В 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
46 Рэнцэндорж Сэргэлэн СБД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 30 26 В 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл Тэргүүн зэрэг 20
47 Дашдорж   Баярхүү СБД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 7 7 В 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
48 Батзана Лхамсүрэн СБД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 9 9 В 2008.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
49 Тамаажав Бадамжав СБД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 17 17 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл Тэргүүн зэрэг 20
50 Махбал Отгонбаяр СБД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 5 4 В 2008.03.20 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
51 Данзан Төгсжаргал СБД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 9 9 В 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
52 Ёндон              Навчаа СХД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 21 6 А 2011.04.16 2012.07.09 Дэс түшмэл  дөтгөөр зэрэг 20
53 Бадамхатан            Оюунгэрэл СХД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 21 9 А 2000.06.22 2000.06.22 Тэргүүн зэрэг дэс түшмэл 20
54 Лувсанзундуй Ариунтулга СХД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 6 6 А 2008.02.02 2009.03.26 Дөтгөөр зэрэг дэс түшмэл 15
57 Баясгалан Билэгжаргал СХД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 6 6 А 2008.02.02 2009.03.26 Дөтгөөр зэрэг дэс түшмэл 15
58 Пүрэв   Наранцэцэг БЗД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 21 7 В 2008.01.29 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
59 Дамдин            Отгон БЗД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 28 17 В 1995.05.15 1995.06.14 Дэс түшмэл Тэргүүн зэрэг 20
60 Батдорж Дэлгэрсайхан БЗД-ийн НДХ-ийн Улсын байцаагч ТЗ-6 10 10 В 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
61 Маам Бямбадулам БЗД-ийн НДХ-ийн Улсын байцаагч ТЗ-6 12 12 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
62 Лувсандорж Отгонбаатар БЗД-ийн НДХ-ийн Улсын байцаагч ТЗ-6 15 15 В 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
63 Энхболд Амгаланбаяр БЗД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 8 8 А 2008.01.29 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
64 Ганболд
Булганчимэг
БЗД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 5 5 В 2009.04.03 2009.11.26 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
65 Рааш Лхагвадулам БЗД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 8 5 B 2008.01.29 2008.10.26 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
66 Дамдинсүрэн Туяа БНД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 8 8 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
67 Баярсайхан  Тулга БНД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 5 5 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
68 Гомбо                     Бат-Эрдэнэ ХУД-ийн НДХ-ийн дарга ТЗ-7 23 8 А 2001 2001.11.01 Ахлах түшмэл Тэргүүн зэрэг 25
69 Галсандагва Алтанзаяа ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 18 4 А 1995 1995.12.25 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
70 Алтангэрэл Бибиш ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 18 2 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
71 Санжаадорж Нармандаа ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 12 4 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
72 Лонжид             Туул ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 12 3 А 1995 1995.06.01 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
73 Бүрэнтуяа Жаргалсайхан ХУД-ийн НДХ-ийн Сүлжээний зохицуулагч ТЗ-6 12 10 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
74 Өвгөнхүү Ариунжаргал ХУД-ийн НДХ-ийн Сангийн зарлагын ня-бо ТЗ-6 9 8 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
75 Батсайхан Түмэндэмбэрэл ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 6 6 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
76 Батсүх   Болортуяа ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 12 7 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
77 Раднаа  Дашгомбо ХУД-ийн НДХ-ийн Төлөвлөгч-Эдийн засагч ТЗ-4 6 2 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
78 Адъяахүү Цэрэнхүү ХУД-ийн НДХ-ийн Мэргэжилтэн ТЗ-5 6 2 А 2007 2009.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
79 Банзрагч  Дэнсмаа ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 7 3 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
80 Ядамжав Батцэцэг ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 6 4 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
81 Гарамдорж Долгормаа ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 6 2 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
82 Довдондорж Наранчимэг ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 10 2 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
83 Дагвадорж Батцэцэг ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 9 2 А 2009 2011.11.26 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
84 Нэргүй           Баттулга ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 6 2 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
85 Амарбаясгалан Мөнхзул ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 6 5 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
86 Дэмчигжав Оюунцэцэг ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 9 2 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
87 Батаа    Ариунтуяа ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 6 2 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
88 Баяр             Солонго ХУД-ийн НДХ-ийн албаны дарга ТЗ-6 12 1 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
89 Монцоо Оргилбулаг ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 6 4 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
90 Батаа     Амарзаяа ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 6 2 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
91 Гэндэнжамц Золзаяа ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 6 2 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
92 Лхүдэнчоён Оюунтуяа ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 6 2 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
93 Хүрлээ  Өнөрсайхан ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 8 2 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
94 Буянжаргал Болормаа ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 9 5 Б 2006.06.15 2006.11.25 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
95 Сэрээтэрдагва Уртбаяр ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 7 3 А 2012.04.02 2012 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
96 Олзвой Оюунжаргал ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-6 6 2 А 2010.10.17 2011.11.25 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
97 Мөнхжаргал Баяртогтох ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 6 1 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
98 Намжилдорж Шинэбаяр ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 6 1 А 2012.04.20 2012 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
99 Мягмар           Энхбаяр ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 6 1 А 2012.11.20 2012 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
100 Жамсран Цэцэгсүрэн ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 5 1 А 2012.09.20 2012 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
101 Ширнэн
Энхцэцэг
ХУД-ийн НДХ-ийн Байцаагч ТЗ-4 6 1 Б 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
Нийслэлийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний газар (50)  
1 Ванчин
Алдармаа
БГД-НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 18 1 В 1995.05.02 1995.05 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
2 Өлзийсайхан Ганзориг БГД-НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-5 27 2 В 1995.05.02 1995.05 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
3 Загиржав Даваажав БГД-НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 7 6 А 2008.01.18 2008.10.26 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
4 Буянхишиг           Туяа БГД-НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 9 4 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
5 Оролмаа
Баттулга
БГД-НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 6 3 В 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
6 Банзрагч Отгонцэнгэл БГД-НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 6 4 В 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
7 Аажим
Шинэтуяа
БГД-НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 5 5 В 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
8 Батирээдүй
Хулан
БГД-НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 5 5 В 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
9 Банзрагч Алтансувд БГД-НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 8 4 В 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
10 Гүрбазар Уранчимэг БГД-НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 6 5 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
11 Баттулга Цогцолцэрмаа БГД-НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 6 5 В 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
12 Дагийсүрэн Ариунжаргал БГД-НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 5 5 В 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
13 Лувсандаваа Мөнхболд ХУД-ийн НХҮХ-ийн ахлах  мэргэжилтэн ТЗ-5 6 1 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл  дөтгөөр зэрэг 15
14 Лхагвасүрэн Энэбиш ХУД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 10 1 В 2011.05.21 2011.11.25 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 12
15 Лхагвасүрэн Оюунчимэг ХУД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 5 5 В 2009.05.02 2009.10.19 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
16 Санжмятав Дарьдулам ХУД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 5 5 В 2008.02.02 2008.10.26 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
17 Отгонбаатар Гэрэлмаа ХУД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 5 5 В 2008.02.02 2008.10.26 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
18 Шагдарсүрэн Гомбосүрэн ХУД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 5 5 В 2008.02.02 2008.10.26 Туслах түшмэл дөтгөөр зэрэг 10
19 Мангалжав
Оюун-эрдэнэ
ЧД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 7 6 В 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл Дэд зэрэг 18
20 Гомбожав Анхбаяр ЧД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 11 6 В 2007.05.24 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
21 Самбуу Эрдэнэбулган ЧД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 19 2 В 2002.08.14 2003.07.09 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
22 Ичинхорлоо Хоролсүрэн ЧД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 7 6 В 2008.05.20 2009.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
23 Болд              Доржням ЧД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 6 6 В 2004 2005.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
24 Төмөртогоо Түвшинжаргал ЧД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 6 6 В 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
25 Уртнасан
Баточир
ЧД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 12 4 В 2003.08.12 2004.10.29 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
26 Цэцгээ
Дунгармаа
ЧД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 22 4 В 2009.05.02 2010.10.29 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
27 Жаалхүү            Бум-эрдэнэ ЧД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 6 4 В 2008.05.05 2010.10.29 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
28 Чулуун
Сарантуяа
ЧД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 6 4 В 2009.05.24 2009.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
29 Цэцгээ
Дунгармаа
ЧД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 22 4 В 2009.05.02 2010.10.29 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
30 Алтангэрэл Алтанхуяг СБД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 5 1 А 2009.05.02 2009.10.28 Дөтгөөр зэрэг дэс түшмэл 15
31 Ганбат            Энхтуул СБД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 5 2 В 2008.05.04 2010.11.25 Дөтгөөр зэрэг дэс түшмэл 15
32 Баасандорж Алтан-Очир СБД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 5 5 В 2008.05.04 2008.10.26 Дөтгөөр зэрэг дэс түшмэл 15
33 Баатар Байгальмаа СБД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 5 5 А 2009.05.02 2009.10.28 Дөтгөөр зэрэг дэс түшмэл 15
34 Баянцэрэн Амаржаргал СБД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 5 5 В 2008.05.04 2008.10.26 Дөтгөөр зэрэг дэс түшмэл 15
35 Гомбосүрэн Батзаяа СБД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 5 5 В 2008.05.04 2008.10.26 Дөтгөөр зэрэг дэс түшмэл 15
36 Гомоо
Нарантуяа
СХД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 25 17 91 2006 2008.10.26 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
37 Чойжамц Саранцэцэг СХД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 08 04 92 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
38 Хумбаа            Баярмаа СХД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 18 10 90 1999.07.01 2002.02.12 Дэс  түшмэл гутгаар зэрэг 17
39 Хүнбиш Энхжаргал СХД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 13 4 94 2010.06.26 2010.11.25 Дэс  түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
40 Намсрай Бадамжав СХД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 7 2 90 2009.05.02 2010.05.31 Дэс  түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
41 Жигжид Сүнжидмаа СХД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 5 2 93 2001.05.01 2001.11.26 Дэс  түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
42 Мөнхцогт Уранцэцэг БХД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 10 3 А 2009.05.05 2010.11.25 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
43 Сүрэнжав Болортуяа БНД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 10 7 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
44 Намхай Мөнхжаргал БНД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 16 4 А 2009.03.05 2009.10.19 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
45 Пүрвээ                 Үзмээ БНД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 19 4 А 2009.03.06 2009.10.20 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
46 Дугарсүрэн Сувданчимэг НД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 8 2 В 2011.05.25 2011.11.25 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 15
47 Буянжаргал Эрдэнэтуяа НД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 5 5 В 2008.02.03 2008.10.27 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 15
48 Нямдорж
Баярхүү
НД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 5 2 В 2011.05.25 2011.11.25 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 15 
49 Тогтвор Энхжаргал НД-ийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 17 3 В 2009.05.02 2009.10.29 Дэс түшмэл дэд зэрэг              18
50 Гангаа Ариунбулаг НД-ийн НХҮХ-ийн ахлах мэргэжилтэн ТЗ-5-5 7 4 А 2010.07.03 2010.10.27 Дэс түшмэл дэд зэрэг  18
Нийслэлийн Соёл урлагийн газар (2)  
1 Минжүүрдорж Мөнхсайхан Мэргэжилтэн ТЗ-5 6 5 А 2011.05.21 2011.10.29 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
2 Өргөнцагаан Тунгалаг Мэргэжилтэн ТЗ-5 16 3 А 2002.06.15 2003.12.12 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
Нийслэлийн Статистикийн газар (8)  
1 Баасанхүү
Батбаяр
Хэлтсийн дарга ТЗ-8 14 6 А 1999.07.20 1999.10.29 Ахлах түшмэл тэргүүн зэрэг 25
2 Дуламсүрэн
Ганпүрэв
Хэлтсийн дарга ТЗ-8 12 6 А 2004.07.26 2004.11.19 Ахлах түшмэл тэргүүн зэрэг 25
3 Энхболд
Зоригбат
Мэргэжилтэн ТЗ-5 5 5 А 2008.05.04 2008.10.26 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
4 Бат-Очир
Даваадулам
БНД-ийн СХ-ийн Ахлах мэргэжилтэн ТЗ-5 6 5 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
5 Пүрэвжав
Чимгээ
БГД-ийн СХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 5 5 B 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
6 Цагаан
Уранбилэг
БЗД-ийн СХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 9 9 А 2006.06.05 2006.10.27 Тэргүүн зэрэг
дэс түшмэл
20
7 Сүхбаатар
Амартүвшин
СХД-ийн СХ-ийн
мэргэжилтэн
ТЗ-4 5 5 В 2008.05.05 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
8 Галбаатар
Сугардорж
ХУД-ийн СХ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-4 5 5 В 2009.05.03 2009.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
Нийслэлийн Тээврийн газар (23)  
1 Баяндуулдах Билигт Хэлтсийн дарга ТЗ-8 13 3 А 2009.04.14 2009.07.29 Ахлах түшмэл гутгаар зэрэг 22
2 Төрбат Мягмарсүрэн Ахлах мэргэжилтэн ТЗ-6 5 4 А 2009.04.09 2009.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
3 Нямдаваа Оюунцэцэг Ахлах мэргэжилтэн ТЗ-6 14 4 А 2010.06.05 2010.11.25 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
4 Лхамсүрэн   
Энх-Ундрал
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн ТЗ-5 5 5 А 2006.11.05 2011.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
5 Пунцагдорж Пүрэвсүрэн Мэргэжилтэн ТЗ-5 23 4 А 2009.04.09 2009.10.19 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
6 Hайдан Сандагмаа Мэргэжилтэн ТЗ-5 21 2 А 2011.05.21 2011.10.19 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
7 Гочоо
Алтанцэцэг
Мэргэжилтэн ТЗ-5 13 3 А 2010.12.10 2011.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
8 Сүхбаатар Цэцэгмаа Мэргэжилтэн ТЗ-5 16 16 А 2009.04.09 2009.10.19 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
9 Бадам-Одсэр Дөлгөөн Мэргэжилтэн ТЗ-5 7 6 А 2009.04.09 2009.10.19 Дэд зэргийн дэс түшмэл 18
10 Гансүх Дуламсүрэн Мэргэжилтэн ТЗ-5 14 3 А 2009.04.09 2009.10.19 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
11 Энх                 Баярт Мэргэжилтэн ТЗ-5 11 3 А 2010.05.02 2010.11.25 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
12 Чойжилсүрэн Ариунтуяа Мэргэжилтэн ТЗ-5 23 18 А 2009.04.09 2009.10.19 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
13 Хишигдаваа Баасансүрэн Мэргэжилтэн ТЗ-5 21 17 А 2009.04.09 2009.10.19 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
14 Зина
Цэвээндорж
Мэргэжилтэн ТЗ-5 10 3 А 2010.03.18 2011.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
15 Шарав
Ганбаатар
Улсын байцаагч ТЗ-6 27 5 А 2009.04.09 2009.10.19 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
16 Дашдорж Ганбаатар Улсын байцаагч ТЗ-6 16 6 В 2009.04.09 2009.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
17 Цэрэндондог Наранцэцэг Улсын байцаагч ТЗ-6 21 18 А 2009.04.09 2009.10.19 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
18 Доржхүү  Отгонсүрэн Улсын байцаагч ТЗ-6 21 2 А 2010.07.03 2010.11.25 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
19 Сүрэнжав 
Оюун-Эрдэнэ
Улсын байцаагч ТЗ-6 20 14 В 2009.04.09 2009.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
20 Бор           Цэрэндулам Улсын байцаагч ТЗ-6 28 18 А 2009.04.09 2009.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
21 Эрдэнэ         Нямсан Улсын байцаагч ТЗ-6 13 1 В 2009.04.09 2009.10.19 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
22 Ишдорж Эрдэнэчимэг Улсын байцаагч ТЗ-6 27 13 А 2009.04.09 2009.10.19 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
23 Байгавал
Ахалбек
Улсын байцаагч ТЗ-6 6 2 В 2011.05.21 2011.10.19 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар (7)  
1 Мөнхбаатар    Мөнхдэлгэр Орлогч дарга ТЗ-9 24 4 А 2009.05.02 2009.10.19 Ахлах түшмэл  дэд зэрэг 23
2 Нямдорж Цогбадрах Хэлтсийн дарга ТЗ-8 23 4 А 2009.05.02 2009.10.19 Ахлах түшмэл  дэд зэрэг 23
3 Дорж           Ганцэцэг Ахлах  мэргэжилтэн ТЗ-6 25 8 А 2008.02.02 2008.10.19 Ахлах түшмэл  дэд зэрэг 23
4 Намсрай Мэндсайхан Мэргэжилтэн ТЗ-5 8 7 В 2008.01.28 2008.10.26 Дэс түшмэл  гутгаар зэрэг 17
5 Осоргарав Энхзаяа Мэргэжилтэн ТЗ-5 12 7 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл  гутгаар зэрэг 17
6 Ламжав    Зэндмаа Мэргэжилтэн ТЗ-5 12 11 А 2009.05.02 2009.10.19 Дэс түшмэл  гутгаар зэрэг 17
7 Сүхбаатар    Мөнхсүлд Мэргэжилтэн ТЗ-5 7 6 А 2008.02.02 2008.10.26 Дэс түшмэл  гутгаар зэрэг 17
Нийслэлийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар (7)  
1 Ядамсүрэн   Сарансүх Мэргэжилтэн ТЗ-5 5 3 А 2009.05.02 2010.11.24 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
2 Ундрам Өнөржаргал Мэргэжилтэн ТЗ-5 6 6 В 2008.02.02 2008.10.16 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
3 Цэдэнбал   Төмөртогоо Мэргэжилтэн ТЗ-5 8 4 А 2008.02.02 2008.10.16 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
4 Чүлтэм            Батхүү Хэлтсийн дарга ТЗ-8 10 4 А 2008.02.02 2008.10.16 Ахлах түшмэл гутгаар зэрэг 22
5 Цэрэнлхам  Төмөртулга Мэргэжилтэн ТЗ-5 10 4 А 2002.07.18 2004.10.29 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
6 Рэнцэнханд Ундармаа Мэргэжилтэн ТЗ-5 8 4 А 2008.02.02 2008.10.16 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
7 Жигдэндэмбээ Содцэцэг мэргэжилтэн ТЗ-5 10 4 А 2008.02.02 2008.10.16 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар (9)  
1 Сүнрэн Байгалмаа Хэлтсийн дарга ТЗ-7 11 2 А 2009.05.10 2009.10.29 Ахлах түшмэл дөтгөөр зэрэг 20
2 Хашхүү Нарангэрэл Мэргэжилтэн ТЗ-5 12 8 А 2007.02.08 2007.10.29 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
3 Пүрэвсүрэн Мягмаржав Мэргэжилтэн ТЗ-5 10 9 А 2007.02.08 2007.10.29 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
4 Сүх            Цагаан-Ээж Мэргэжилтэн ТЗ-5 13 2 В 2009.05.10 2009.10.29 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
5 Батсүрэн
Мандах
Мэргэжилтэн ТЗ-6 12 7 В 2007.02.08 2007.10.29 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
6 Сүхбаатар
Золзаяа
Хэлтсийн дарга ТЗ-7 8 4 А 2007.02.08 2007.10.29 Ахлах түшмэл дөтгөөр зэрэг 20
7 Нямсүрэн 
Хөхөө
Мэргэжилтэн ТЗ-5 5 5 А 2006.05.01 2007.10.29 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
8 Пүрэвдорж            Амар Мэргэжилтэн ТЗ-5 8 8 В 2007.02.08 2007.10.29 Дэс түшмэл гутгаар зэрэг 17
9 Ванчиндорж Батчимэг Мэргэжилтэн ТЗ-5 6 2 В 2009.05.10 2010.10.29 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар (11)  
1 Санж Ариунжаргал Ахлах  мэргэжилтэн ТЗ-6 14 4 А 2009.04.11 2009.10.19 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
2 Нэргүй
Болормаа
Мэргэжилтэн ТЗ-5 14 14 А 2009.04.11 2009.10.19 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
3 Бэгзсүрэн  Оюунсүрэн Мэргэжилтэн ТЗ-5 26 21 А 2009.04.11 2009.10.19 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
4 Цахиур Оюунгэрэл Мэргэжилтэн ТЗ-5 31 14 А 2009.04.11 2009.10.19 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
5 Гомбо      Гансүрэн Мэргэжилтэн ТЗ-5 30 21 А 2009.04.11 2009.10.19 Дэс түшмэл тэргүүн зэрэг 20
6 Төмөрбаатар Оюунсувд Ахлах  мэргэжилтэн ТЗ-6 22 15 А 2009.04.11 2009.10.19 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
7 Нанзад  Буянхишиг Мэргэжилтэн ТЗ-5 19 12 А 2009.04.11 2009.10.19 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
8 Нацаг                 Баяр Мэргэжилтэн ТЗ-5 28 6 А 1996.10.05 1997.04.17 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18
9 Батмөнх Загдсамбар Ахлах  мэргэжилтэн ТЗ-6 11 1 А 2003.07.16 2004.07.14 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
10 Төрмөнх Пүрэвхатан Мэргэжилтэн ТЗ-5 10 10 А 2003.07.16 2004.07.14 Дэс түшмэл дөтгөөр зэрэг 15
11 Нямдэчин Мөнгөнцэцэг Мэргэжилтэн ТЗ-5 14 10 А 1999.05.15 1999.10.05 Дэс түшмэл дэд зэрэг 18