Д.Одгэрэлд чөлөө олгох тухай

2013-11-22 00:00:00
2013 оны 11 сарын 22   өдөр                                            дугаар Б/126                                                 Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг  захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын  тухай хуулийн 29 дүгээр  зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн     80 дугаар зүйлийн 80.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
             1.Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн дарга Б.Одгэрэлд чөлөө хүсэж гаргасан өргөдлийн дагуу 2013 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс   31-ний өдөр хүртэл чөлөө олгосугай.  
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                    Э.БАТ-ҮҮЛ