Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-11-21 00:00:00
2013 оны 11 сарын 21 өдөр                                          дугаар А/1015                                             Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.4.15 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. “Нийслэлийн  Засаг  даргын  Тамгын газар,  Захирагчийн ажлын  албаны албан хаагчдын 2013  оны  ажил  дүгнэх ёслол”-г  зохион байгуулахыг  Нийслэлийн Засаг даргын  Тамгын газар  /Ё.Гэрэлчулуун/, Захирагчийн ажлын алба   /Б.Бадрал/-нд тус тус даалгасугай.
 
2. Уг арга хэмжээг зохион байгуулах Ажлын хэсгийг хавсралтаар баталсугай.
 
3.Дээрх арга хэмжээг зохион байгуулахад шаардагдах зардлыг байгууллагынхаа холбогдох зардлаас гаргахыг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/, Захирагчийн ажлын алба /Б.Бадрал/-нд зөвшөөрсүгэй.
 
 
 
 
                                   НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                   БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                   ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ