Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2021-08-16 15:35:08

2021 оны 08 сарын 16-ны өдөр                                Дугаар А/632                                                          Улаанбаатар

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

             Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.12 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Авлига, хүнд суртлыг таслан зогсоох арга хэмжээ авах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үүрэг бүхий нийслэлийн ажлын хэсгийг хавсралтаар баталсугай.

 

          2.Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдуулан Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв,  “Иргэд, олон нийттэй харилцах 11-11 төв”-д ирсэн гомдол, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, зохих арга хэмжээ авч, Авлигын индексийг бууруулах ажлын хэсэгтэй үйл ажиллагаагаа уялдуулж ажиллахыг Ажлын хэсэг (Ж.Сандагсүрэн)-т зөвлөсүгэй.

 

         3.Зохион байгуулж байгаа ажлын явц, үр дүнг Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралдаанд 14 хоног тутам танилцуулахыг Ажлын хэсэг (Ж.Сандагсүрэн)-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

                                             НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                             БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН      

                                             ЗАХИРАГЧ                                               Д.СУМЪЯАБАЗАР