Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2021-06-21 08:00:42

2021 оны 06 сарын 21-ний өдөр                                          Дугаар А/487                                      Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудын бүтэц, орон тооны санал боловсруулах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 

           

Ажлын хэсгийн

дарга:                                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан үүргийг

                                                           түр орлон гүйцэтгэгч Т.Оюунчимэг

 

Гишүүд:                                              -Нийгмийн Бодлогын хэлтсийн даргын албан үүргийг

                                                          түр орлон гүйцэтгэгч И.Баатархүү

 

                                                          -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтсийн  даргын

                                                           албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Мөнгөншагай

 

                                                          -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын

                                                           хэлтсийн Хүний нөөцийн удирдлагын тасгийн дарга Б.Загарсүрэн

 

                                                          -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн

                                                           хэлтсийн Бодлогын судалгааны тасгийн даргын албан үүргийг

                                                           түр орлон гүйцэтгэгч Б.Бямбасүрэн

 

                                                         -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн

                                                          хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн Б.Төгслхам

 

                                                          -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын

                                                          хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Баттулга

 

                                                          -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Дотоод хяналтын

                                                           хэлтсийн дарга Ц.Рэгзэдмаа

 

                                                         -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн байгууламжийн

                                                          хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч М.Балдандорж

 

                                                          -Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх Салбар зөвлөлийн

                                                           нарийн бичгийн дарга Б.Эрдэнэтуяа

 

                                                        -“Хотын засаглалыг сайжруулах төсөл”-ийн дэд менежер  Д.Оргил

 

Нарийн бичгийн

дарга:                                                  -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны

                                                            удирдлагын хэлтсийн дарга Ү.Ганболд

 

      2.Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудын чиг үүргийг судалж, бүтэц, орон тооны өөрчлөлтийн саналыг холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу боловсруулж, танилцуулахыг Ажлын хэсэг (Т.Оюунчимэг)-т даалгасугай.

 

 

 

 

                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                        ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                             Д.СУМЪЯАБАЗАР