Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

2021-05-14 09:00:15

2021 оны 05 сарын 14-ний өдөр                                           Дугаар А/365                                       Улаанбаатар хот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт

оруулах тухай 

 

 

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2021 оны 115, 118 дугаар тогтоол, Улсын Онцгой комиссын 2021 оны 41 дүгээр тушаал, Улсын Онцгой комиссын “Ажлын хэсэг”-ийн 2021 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн шуурхай хурлын шийдвэрийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

   1.Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/357 дугаар захирамжийн хавсралтыг өөрчлөн баталсугай.

 

     2.“Коронавируст халдвар (Ковид-19)-аас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам”-ын хэрэгжилтийг хангуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба (Т.Гантөмөр), нийслэлийн Спортын хороо (Ж.Ганболд), нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар (С.Нямдорж)-т, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар (Л.Эрдэнэчулуун) нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газар (Р.Отгонжаргал), дүүргийн Засаг дарга нарт даалгасугай.

 

 

 

 

                                              НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                              БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                              ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                        Д.СУМЪЯАБАЗАР