Амралтын өдрүүдэд 1800-1200 тусгай дугаарт 947 дуудлага ирлээ

2021-04-05 17:30:43

Нийслэлийн лавлагаа, мэдээллийн 1800-1200 тусгай дугаар нь долоо хоногийн турш 24 цагаар иргэдэд мэдээлэл өгч ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд тус дугаарт иргэдээс нийт 947 дуудлага ирлээ. Нийт дуудлагын хүлээлгийн дундаж хугацаа 19 секунд, иргэнтэй ярьсан дундаж хугацаа 1.46 минут байна. Мөн “Нийслэлийн мэдээ” фэйсбүүк хуудасны чатботод 116 иргэн хандсанаас 42 иргэн автомат хариулагчаас мэдээлэл авч, 74 иргэнд оператор ажилтан мэдээлэл өгч ажиллалаа.

Иргэдээс ирүүлсэн дээрх дуудлагын 274 буюу 28.9 хувийг машин ачилтын талаар, 228 буюу 24.1 хувийг Нийслэлийн Онцгой комиссоос гаргасан тушаал, шийдвэр, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн талаарх лавлагаа, мэдээлэл эзэлж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ