"Баянхошуу бизнес инкубатор, сургалт үйлдвэрлэлийн төв"-ийн инкубатор хөтөлбөрийн 2020 оны бүртгэл эхэллээ

2020-05-21 14:04:57

Инкубаторын   үндсэн   зорилго   нь   инновацын тэргүүлэх салбаруудад шинэ, дэвшилтэт санааг бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болгон хувиргах, шинэ хэрэгцээг эрж олох, технологид   суурилсан бизнесийг хөгжүүлэх, гарааны компанид ажлын таатай орчин, менежментийн иж бүрэн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх замаар тэднийг санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хувьд тогтворжсон дотоод гадаадын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай болгон өсгөн бойжуулахад оршино.

Материал хүлээн авах: Цахимаар эсвэл "Улаанбаатар инновацын төв"-ийн 1 давхар 20 тоотод ирж материалаа өгөх боломжтой.

Цахимаар бүртгүүлэх: https://forms.gle/XWEaiaM6TjJMR6Uy9

Биечлэн материал өгөхөд бүрдүүлэх материал:

  • Компанийн танилцуулга /Байгууллагын зорилго, Байгуулагдсан огноо, Инкубаторт байрлах ажилтны тоо, Байгууллагын албан ёсны сошиал хаяг, Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний инновацлаг байдал, Инкубаторт байрласнаар хагас жил болон жилийн дараа хүрэх үр дүнг заавал тусгана/
  • Холбоо барих мэдээлэл
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зураг, видео

Материал хүлээж авах хугацаа :  V/19 - V/29-ны 14:00 цаг хүртэл

Холбогдох утас: 70111299, 99324939

 

НИЙСЛЭЛИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ИННОВАЦЫН ГАЗАР