Бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай

2020-02-11 09:00:31

2020 оны 02 сарын 11-ний өдөр                                     Дугаар А/181                                          Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Бүтэц, орон тоог

шинэчлэн батлах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2-т заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

        1.“Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ-ын бүтэц, орон тоог хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

                                                                  

        2.Бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталсантай холбогдуулан ажиллагсдын цалин хөлс, нэмэгдлийг зохих журмын дагуу тогтоож ажиллахыг Хот тохижилтын газар /Б.Бямбадорж/-т  үүрэг болгосугай.

 

       3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан ”Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай” Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/208 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

 

 

                                            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                            ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                              С.АМАРСАЙХАН