Эзэмшигч нь тодорхойгүй шугам, кабелиудыг таслах тухай анхааруулга

2013-05-16 00:00:00
Улаанбаатар хотод зам барилгын ажил явагдаж байгаатай холбогдуулан гудамж, замын дагуух гэрэлтүүлгийн болон тролейбусны шон дээгүүр татсан холбоо, цахилгааны шугамуудыг буулган шилжүүлж байна. Иймд эдгээр шугамуудыг эзэмшигч байгууллагууд Нийслэлийн Авто замын газрын Газар чөлөөлөлт, инженерийн байгууламжийн хэлтэст яаралтай хандана уу. Эзэмшигч нь тодроогүй шугам, кабелиудыг 5 сарын 20-ноос таслан, авто замын ажил хийгдэх болсныг анхааруулж байна гэж Нийслэлийн Автозамын газраас мэдээллээ. Холбогдох утас: 11-32-36-62.