ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

2013-02-01 00:00:00

1. Нийслэлийн Захирагчийн Ажлын Алба  нь Улаанбаатар хотын гэрэлтүүлгийн ажлын зураг, төсөв боловсруулах  ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн гэрэлтүүлгийн ажлын  зураг төсөв боловсруулах ажил болно.

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (холбогдох тусгай зөвшөөрөл,  ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл ) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

4.Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2013 оны 2-р сарын 1-нээс 02-р сарын 7- ны өдрийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2013 оны 2-р сарын 08-ны 11,00 цагаас өмнө дараах хаягаар битүүмжилж ирүүлнэ үү.

 

  Монгол улс   Улаанбаатар хот   Чингэлтэй дүүрэг

 Жигжиджавын гудамж 9,  Нутгийн захиргааны нэгдсэн байр

Хангарьд ордоны 6 дугаар давхар 606 тоот өрөө Утас 315335, Факс 315333

 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

1. Нийслэлийн Захирагчийн Ажлын Алба  нь Улаанбаатар хотын тохижилтын ажлын зураг, төсөв боловсруулах  ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Улаанбаатар хотын 3 гудамжны ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил болно.

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (холбогдох тусгай зөвшөөрөл,  ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл ) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2013 оны 2-р сарын 1-нээс 02-р сарын 7-ны өдрийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2013 оны 2-р сарын 08-ны 11,00 цагаас өмнө дараах хаягаар битүүмжилж ирүүлнэ үү.


Монгол улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Жигжиджавын гудамж 9, Нутгийн захиргааны нэгдсэн байр Хангарьд ордоны 6 дугаар давхар 606 тоот өрөө Утас 315335, Факс 315333