Э.Баттулгыг ажилд томилох тухай

2013-02-01 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Засгийн газрын 2011 оны 62 дугаар тогтоолын 4.3.1 дэх заалт, 2012 оны “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын албаны бүтцийг батлах тухай” 190 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

            1. Эрхэмбаярын Баттулгыг  2013 оны  02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилсугай.

 

            2. Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын даргын ажил хүлээлцүүлэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.

 

Комиссын дарга        Ц.Энхцэнгэл              Нийслэлийн Засаг даргын  Нийгмийн

                                                                            хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч

                                                                                                

Гишүүд:                      Ү.Ганболд                Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын

                                                                        Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн

                                                                        дарга

                                    Э.Ганхүү                    Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын

                                                                        Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

                                    М.Отгонбаяр             Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын

                                                                        Нийгмийн хөгжлийн  хэлтсийн дарга

                                    П.Ариунаа                  Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын

                                                                        нягтлан бодогч

                                                                                               

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                   Э.БАТ-ҮҮЛ