Ш.Одгэрэлийг ажилд томилох тухай

2013-02-01 00:00:00

Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа, нутаг дэвсгэрийн  нэгж, түүний удирдлагын  тухай хуулийн  29 дүгээр зүйлийн  29.2 , 30 дугаар зүйлийн 30.1.11 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Шаравын Одгэрэлийг  “Улаанбаатар  сан” ХХК НӨҮГ-ын захирлаар 2013 оны     02 дугаар сарын  01-ний өдрөөс томилсугай.

2. “Улаанбаатар сан” ХХК НӨҮГ-ын захирлын ажил хүлээлцүүлэх  комиссыг дараах бүрэлдэхүнтэйгээр томилсугай.

 

            Комиссын дарга        Н.Батаа                 Нийслэлийн     Засаг   даргын   Санхүү, 

                                                                                    эдийн  засгийн  асуудал хариуцсан

                                                                                    орлогч

 

            Гишүүд                       Ш.Төмөрбаатар     Нийслэлийн Өмчийн харилцааны

                                                                                    газрын дарга

                                                Ү.Ганболд                 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын

                                                                                    газрын Төрийн захиргааны удирдлагын

                                                                                    хэлстийн дарга

                                                Ж.Энхтөр                   Нийслэлийн  Засаг  даргын  Тамгын 

                                                                                    газрын Санхүү,  төрийн  сангийн 

                                                                                    хэлтсийн төсвийн ерөнхий мэргэжилтэн                                      

                                               Ц.Оюунгэрэл             “Улаанбаатар сан” ХХК НӨҮГ-ын 

                                                                                    ерөнхий нягтлан  бодогч

 

 

                                               

            НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ  ДАРГА

            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

            ХОТЫН  ЗАХИРАГЧ                                                                 Э.БАТ-ҮҮЛ