Ч.Энхбатыг ажилд томилох тухай

2012-12-26 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Засгийн газрын 2011 оны 62 дугаар тогтоолын 4.3.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

            1. Чулуундоржийн Энхбатыг  2012 оны  12 дугаар сарын 26-ны өдрөөс нийслэлийн Нийтийн тээврийн газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилсугай.

            2. Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газрын даргын ажил хүлээлцүүлэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.

Комиссын дарга        Н.Гантөмөр                Нийслэлийн Засаг даргын  Барилга, хот                                                                           байгуулалт, дэд бүтцийн асуудал

                                                                        хариуцсан орлогч

                        

Гишүүд:                      Ү.Ганболд                  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын

                                                                        Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн

                                                                        дарга

 

                                    Э.Ганхүү                    Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын

                                                                        Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

 

                                    З.Лхагвадорж                        Захирагчийн ажлын албаны Захиргааны

                                                                        хэлтсийн дарга

           

                                    Ө.Цэндмаа                 Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газрын

                                                                        нягтлан бодогч

                                   

 

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                   Э.БАТ-ҮҮЛ