М.Гончигжавыг Багануур дүүргийн Засаг даргаар томилох тухай

2012-12-21 00:00:00

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Жардугаар зүйлийн 2, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.3 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

            1.Багануур дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны 12 дугаар сарын  20-ны өдрийн Анхдугаар хуралдааны 05 дугаар тогтоолоор дүүргийн Засаг даргад нэр дэвшиж, олонхийн санал авсан Мөнгөний Гончигжавыг Багануур дүүргийн Засаг даргаар 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрөөс томилсугай.

            2. Багануур дүүргийн Засаг даргын ажил хүлээлцүүлэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

            Комиссын дарга        Н.Гантөмөр                Нийслэлийн Засаг даргын Барилга, хот

                                                                                    байгуулалт, дэд бүтцийн асуудал

                                                                                    хариуцсан орлогч

 

            Гишүүд                       Ү.Ганболд                  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын

                                                                                    газрын Төрийн захиргааны

                                                                                    удирдлагын хэлтсийн дарга

                                                Ж.Энхтөр                   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын

                                                                                    газрын Санхүү, төрийн сангийн

                                                                                    хэлтсийн төсвийн ерөнхий мэргэжилтэн

                                                З.Лхагвадорж                        Улаанбаатар хотын Захирагчийн

                                                                                    ажлын албаны Захиргааны

                                                                                    албаны дарга

                                                Д.Цэрэннадмид         Багануур дүүргийн Засаг даргын

                                                                                    Тамгын газрын дарга

 

             

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                  Э.БАТ-ҮҮЛ