Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2012-11-22 00:00:00

   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай    хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг  үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

   1.Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын орчныг сайжруулах, хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн газар эзэмшлийн байдал, газар олголтод үнэлэлт, дүгнэлт өгөх Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

   Ажлын хэсгийн

   Ахлагч            Ц.Баатархүү             Нийслэлийн Засаг даргын нийгмийн асуудал хариуцсан орлогч

   Гишүүд:         М.Отгонбаяр            Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн Хөгжлийн хэлтсийн дарга

                           Х.Батбаяр                 Нийслэлийн Боловсролын газрын орлогч дарга

                           Ч.Мөнхжаргал         Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд бүтцийн хэлтсийн дарга

                           Ө.Мөнх-Оргил          Боловсрол, Шинжлэх ухааны яамны   мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/                                                       

                           Ю.Алтантуяа            Боловсрол, Шинжлэх ухааны яамны мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/                                                                       

   Нарийн бичгийн

   дарга             Б.Энхбаатар            Нийслэлийн Газрын албаны дэд дарга

   2. Ажлын удирдамж гарган, санал, дүгнэлтээ боловсруулан 2012 оны          12 дугаар сарын 25-ны дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Ц.Баатархүү/-т үүрэг болгосугай.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛ

---oOo---