Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/702 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-02
А/699 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-08-02
А/698 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-08-02
А/697 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-08-02
А/696 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2018-08-01
А/695 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2018-08-01
А/694 Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2018-08-01
А/688 Гадаад томилолтын тухай 2018-07-27
А/687 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 2018 оны Гүйцэтгэлийн гэрээний эхний хагас жилийн биелэлтийн дүнгийн тухай 2018-07-26
А/686 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-26
А/684 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2018-07-25
А/683 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2018-07-25
А/682 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-07-24
А/680 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-07-24
А/679 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-07-24
А/678 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2018-07-24
А/677 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, үйл ажиллагааны чиглэл хасах тухай 2018-07-24
А/676 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2018-07-24
А/675 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2018-07-24
А/674 “Тал нутгийн Монгол” олон улсын марафон гүйлтийн тэмцээн зохион байгуулах тухай 2018-07-24