Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/105 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-01-27
А/104 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-01-27
А/102 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, нэр өөрчлөх тухай 2020-01-27
А/101 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-01-27
А/ 84 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2020-01-22
А/ 42 Төлөвлөгөө батлах тухай 2020-01-21
А/ 41 Ерөнхий боловсролын сургуулийг өөрчлөн байгуулах тухай 2020-01-21
А/ 30 Зорилтот өрхийг сайжруулсан түлшээр хангах тухай 2020-01-17
А/ 29 Бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2020-01-16
А/ 27 “Хотын соёл” мэдээллийн цаг арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2020-01-16
А/ 26 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-13
А/ 25 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-13
А/ 23 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-01-13
А/ 22 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-01-13
А/ 21 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2020-01-13
А/ 20 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-01-13
А/ 19 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-01-13
А/ 18 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-01-13
А/ 17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-13
А/ 15 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр төвлөрүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-10