Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/801 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-08-08
А/800 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн салбарууд байгуулах тухай 2019-08-08
А/799 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-08-08
А/798 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-08-06
А/794 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-08-05
А/793 Зорилт батлах тухай 2019-08-05
А/791 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх тухай 2019-08-05
А/790 Боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-08-05
А/789 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-08-02
А/788 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-08-02
А/787 Уралдаан зохион байгуулах тухай 2019-08-02
А/786 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-02
А/784 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2019-08-02
А/782 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-08-01
А/781 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс барилга хасаж, шинээр барилга байгууламж бүртгэх тухай 2019-08-01
А/779 Нийслэлийн өмчөөс төрийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2019-08-01
А/778 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2019-08-01
А/777 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2019-08-01
А/776 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-08-01
А/775 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-08-01