Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/843 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-20
А/842 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-20
А/841 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-08-20
А/840 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-08-20
А/838 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-08-20
А/836 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-20
А/835 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-20
А/833 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-08-19
А/831 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-19
А/830 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-08-19
А/827 Журам шинэчлэн батлах тухай 2019-08-15
А/825 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-08-15
А/817 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай 2019-08-09
А/812 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-08-09
А/810 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-09
А/808 Хамтарсан зохицуулах хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2019-08-09
А/807 Мал эмнэлгийн хяналтын цэг ажиллуулах тухай 2019-08-08
А/806 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-08-08
А/804 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-08
А/802 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-08-08