Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/556 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-05
А/552 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-04
А/550 Үер, усны ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-06-04
А/549 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-06-04
А/547 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 2019-06-03
А/546 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-03
А/545 Нийслэлийн Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 2019-05-31
А/544 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-31
А/542 Шагнал олгох тухай 2019-05-31
А/541 Зарим авто замын байгууламжийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай 2019-05-31
А/540 Тусгай зөвшөөрлийг цуцалж, дуусгавар болгох тухай 2019-05-30
А/539 Тусгай зөвшөөрлийг цуцлах тухай 2019-05-30
А/538 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайд хасалт хийх тухай 2019-05-30
А/537 Аян зохион байгуулах тухай 2019-05-30
А/536 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30
А/535 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30
А/534 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30
А/533 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30
А/532 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30
А/531 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-30