Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1204 Томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгаа хийх тухай 2018-12-12
А/1202 Хамтарсан зохицуулах хороо байгуулах тухай 2018-12-12
А/1200 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-12-07
А/1199 Захирамжийн хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2018-12-07
А/1198 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-12-07
А/1185 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-12-07
А/1182 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2018-12-07
А/1181 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-12-07
А/1180 Нийслэлийн 2018 оны “Шилдэг хүүхэд”, “Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй байгууллага” шалгаруулах үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай 2018-12-07
А/1178 Гадаад томилолтын тухай 2018-12-07
А/1177 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-12-07
А/1175 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-12-07
А/1169 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-12-07
А/1168 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-12-07
А/1167 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-12-07
А/1166 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-12-07
А/1165 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-12-07
А/1163 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2018-12-07
А/1161 Газар эзэмших эрх дуусгавар болгох тухай 2018-12-07
А/1160 Сургалтын орчныг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-12-07