Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/04 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2019-01-02
А/03 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2019-01-02
А/01 2019 оныг “Иргэдийн оролцоотой-Хөгжлийн жил” болгон зарлах тухай 2019-01-02
А/1228 Цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2018-12-26
А/1227 Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2018-12-26
А/1225 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, шинэчлэн батлах тухай 2018-12-24
А/1224 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-12-24
А/1223 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-12-24
А/1221 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-12-21
А/1219 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2018-12-21
А/1218 Ерөнхий боловсролын сургуулийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2018-12-21
А/1217 Цэцэрлэгийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2018-12-21
А/1213 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2018-12-17
А/1212 Журам батлах тухай 2018-12-17
А/1211 Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-12-14
А/1209 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-12-14
А/1208 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2018-12-14
А/1207 Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийг эрчимжүүлэх тухай 2018-12-14
А/1206 Зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах тухай 2018-12-14
А/1205 Гадаад томилолтын тухай 2018-12-13