Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 42 Төлөвлөгөө батлах тухай 2020-01-21
А/ 41 Ерөнхий боловсролын сургуулийг өөрчлөн байгуулах тухай 2020-01-21
А/ 30 Зорилтот өрхийг сайжруулсан түлшээр хангах тухай 2020-01-17
А/ 29 Бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2020-01-16
А/ 27 “Хотын соёл” мэдээллийн цаг арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2020-01-16
А/ 26 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-13
А/ 25 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-13
А/ 23 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-01-13
А/ 22 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-01-13
А/ 21 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2020-01-13
А/ 20 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-01-13
А/ 19 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-01-13
А/ 18 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-01-13
А/ 17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-13
А/ 15 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр төвлөрүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-10
А/ 14 Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-08
А/ 12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-07
А/ 10 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулж, бүтэц, орон тоог шинэчлэх тухай 2020-01-07
А/ 09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-07
А/ 08 Цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2020-01-07