Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/837 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-10
А/836 Хот тохижилтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-10
А/834 Нийслэлийн хүн амын ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-10
А/833 Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт газрын хамгаалалт, ашиглалтыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-10
А/832 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2018-09-10
А/831 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-09-07
А/829 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-07
А/827 Ойн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2018-09-06
А/826 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-09-06
А/825 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай 2018-09-06
А/824 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-09-06
А/823 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-06
А/820 Гадаад томилолтын тухай 2018-09-04
А/819 Цэргийн дүйцүүлэх албаны тусгай үүргийн бэлтгэл шатны сургалт зохион байгуулах тухай 2018-09-04
А/817 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-04
А/813 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-04
А/812 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-04
А/811 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-09-03
А/809 Явган хүний зам, талбайг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-08-31
А/806 Газар чөлөөлөх тухай 2018-08-31