Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/749 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2012-12-17
А/748 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2012-12-17
А/747 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2012-12-17
А/746 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2012-12-17
А/745 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2012-12-17
а/743 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2012-12-17
а/741 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-12-17
А/739 Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад томилон ажиллуулах тухай 2012-12-13
А/737 Зардлыг түрээсийн орлогод тооцох тухай 2012-12-12
А/736 Зардлыг түрээсийн оролгод тооцох тухай 2012-12-12
а/735 Нийслэлийн шилдэг хүүхэд, Нийслэлийн хүүхдэд ээлтэй байгууллага шалгаруулж шагнах тухай 2012-12-12
А/734 Дулаан, цахилгааны хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах тухай 2012-12-11
А/732 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-12-07
А/729 Мөнгөн төлбөрийн орлогын зарцуулалтын тухай 2012-12-04
а/726 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-12-03
А/729 Авто зам, замын байгууламжийн ажлын зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/724 Улаанбаатар хотын автозамын ачааллыг зохицуулах нэмэлт зарим арга хэмжээ авах тухай 2012-11-30
А/719 Нийслэлийн шинэ жилийг тэмдэглэх Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-11-30
А/717 Гүрж улсын барилгын салбарын шинэчлэлтэй танилцах аялалд хамруулах тухай 2012-11-30
А/714 Цэргийн тоо бүртгэл явуулах тухай 2012-11-28