Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/702 Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/701 Нийслэлд Биеийн тамир, спортын байгууллага үүсч байгуулагдсаны 50 жилийн ойг тэмдэглэх тухай 2012-11-22
А/700 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-11-22
А/699 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-11-22
А/698 Дулаан, цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/697 Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/696 Нийтийн тээврийн салбарын зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/695 Боловсролын салбарын зураг төсвийн ажлын тухай 2012-11-22
А/694 Эрүүл мэндийн салбарын зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/693 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/692 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-11-22
А/691 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах тухай 2012-11-22
А/690 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-11-22
А/689 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-11-20
А/687 Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого явуулах тухай 2012-11-19
А/686 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2012-11-19
А/685 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2012-11-16
А/684 Аймаг, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Сонгуулийн санал авах өдөр зохион байгуулах зарим арга хэмжээний тухай 2012-11-16
А/683 Чиглэл өгөх тухай 2012-11-15
А/682 Нийслэлд 2013 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын бэлтгэл хангах тухай 2012-11-12