Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/98 Хог хаягдлын тээвэрлэлтийн тухай 2013-02-07
А/95 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-02-06
А/83 Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэрийн техникийн шинэчлэлтийн ажлыг зохион байгуулах 2013-02-01
А/83 Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэрийн техникийн шинэчлэлтийн ажлыг зохион байгуулах 2013-02-01
А/147 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2013-02-26
А/130 Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-02-26
А/126 Төрийн үйлчилгээний чиглэлээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-02-26
А/124 Нийгмийн салбарт хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-02-26
А/121 Зураг төслийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-02-25
А/120 Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 92 жилийн ойг тэмдэглэх тухай 2013-02-25
А/119 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-02-25
А/118 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2013-02-25
А/117 Нийслэлийн Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2013-02-25
А/113 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын ажлын байрны жагсаалт батлах тухай 2013-02-22
А/110 Дүрэм, бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчлэн батлах тухай 2013-02-20
А/109 Д.Урансүрэнд буцалтгүй тусламж олгох тухай 2013-02-25
А/108 Улаанбаатар хотын гадна инженерийн шугам сүлжээний барилга байгууламжийн хамгаалалтын зурвас тогтоох, газар чөлөөлөх, газар олгох, ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2013-02-19
А/105 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013-02-18
А/102 Япон Улсад явуулах тухай 2013-02-15
А/101 Япон Улсад сургалтанд хамруулах тухай 2013-02-15