Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/972 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-28
А/971 Япон улсын судалгааны төсөлтэй хамтран ажиллах тухай 2013-10-28
А/970 ХБНГУ-ын Берлин хотод явуулах тухай 2013-10-28
А/969 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-10-25
А/968 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахыг зөвшөөрөх тухай 2013-10-25
А/967 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2013-10-25
А/966 Хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-10-24
А/965 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2013-10-23
А/964 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-10-23
А/963 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-10-23
А/959 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-22
А/958 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-22
А/957 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-22
А/956 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-10-22
А/955 Удирдах хороо байгуулах тухай 2013-10-22
А/954 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-21
А/953 Шуурхай зөвлөгөөний журам батлах тухай 2013-10-21
А/952 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-18
А/951 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулж, захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-10-18
А/950 “Үзэсгэлэн, худалдаа” зохион байгуулах тухай 2013-10-16