Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1034 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-11-29
А/1033 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-11-29
А/1032 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-11-29
А/1031 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-11-28
А/1027 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-11-27
А/1026 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-11-27
А/1025 Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай 2013-11-22
А/1024 Шинэ жилийг угтах, тэмдэглэх Нийслэлийн Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-11-22
А/1023 Сонгон шалгаруулах комисс байгуулах тухай 2013-11-22
А/1022 “УБ Арт Фэйр-2013” дүрслэх урлагийн үзэсгэлэн зохион байгуулах тухай 2013-11-22
А/1021 Шагнах тухай 2013-11-22
А/1020 Усны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын гүйцэтгэлийг хангах тухай 2013-11-22
А/1018 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-11-22
А/1017 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай 2013-11-22
А/1016 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-11-22
А/1015 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-11-21
А/1014 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2013-11-20
А/1013 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-11-20
А/1012 Нийслэлийн Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэх тухай 2013-11-20
А/1011 Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улсад томилон ажиллуулах тухай 2013-11-20