Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/614 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 2013-06-20
А/613 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-20
А/612 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-20
А/611 “Дээлтэй Монгол-2013” наадам зохион байгуулах тухай 2013-06-20
А/610 Комисс байгуулах тухай 2013-06-20
А/609 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2013-06-19
А/608 Сонгинохайрхан-Улаанбаатарын шинэ төвийн шав тавих ёслолын ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-06-17
А/607 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-06-17
А/606 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-06-14
А/605 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-06-14
А/603 Зураг төслийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-06-14
А/602 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-06-13
А/601 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-06-13
А/600 Олон улсын хүүхдийн наадамд оролцуулах тухай 2013-06-13
А/599 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-06-12
А/598 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-06-12
А/597 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-12
А/596 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-06-12
А/595 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-06-12
А/594 Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай 2013-06-12