Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/746 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-08-02
А/745 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-08-02
А/741 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-08-02
А/740 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-08-01
А/739 Япон Улсын Саппоро хотод уулзалтад оролцуулах тухай 2013-07-31
А/738 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-07-31
А/737 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-07-31
А/736 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-31
А/735 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-31
А/734 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-31
А/733 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-31
А/732 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-31
А/731 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-31
А/730 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-31
А/729 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-31
А/728 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-31
А/726 Нийслэлд хүн амын хэт төвлөрөл бий болох, ажил эрхлэлт, нийтийн үйлчилгээ, тээвэр, холбооны хэвийн ачаалал алдагдахаас сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013-07-30
А/725 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-07-30
А/724 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-07-29
А/723 Хамтран ажиллах тухай 2013-07-29