Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/827 Хууль тогтоомж зөрчсөн шийдвэрийг хүчингүй болгох тухай 2013-09-05
А/826 Орон сууцны хорооллын доторхи инженерийн шугам сүлжээг хонгилын системд шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-09-04
А/823 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-03
А/822 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-03
А/821 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-09-03
А/820 Цэргийн дүйцүүлэх албан хаагчдын сургалт зохион байгуулах тухай 2013-09-02
А/819 Нийслэлийн ногоон бүстэй холбоотойгоор хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2013-08-30
А/818 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-08-30
А/817 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-08-30
А/816 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013-08-30
А/815 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-08-30
А/814 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-08-30
А/813 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2013-08-29
А/812 Бүгд Найрамдах Хятад Ард улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-08-29
А/811 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-08-29
А/810 “Урьдчилан цэвэрлэх байгууламж” Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрыг “Ус сувгийн удирдах газар” Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газарт нэгтгэх тухай 2013-08-29
А/807 “Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв” НӨҮГ-ын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2013-08-28
А/806 Эрчим хүчний шугам сүлжээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013-08-28
А/805 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-08-28
А/804 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-08-28