Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/769 Зориулалтын чирэгч автомашин ашиглан тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, хураамж авах тухай 2013-08-13
А/768 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-08-13
А/766 Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсад явуулах тухай 2013-08-12
А/764 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авах тухай 2013-08-13
А/763 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2013-08-13
А/762 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2013-08-13
А/761 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжлах тухай 2013-08-12
А/760 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авах тухай 2013-08-12
А/758 Бүгд Найрамдах Солонгос улсад явуулах тухай 2013-08-07
А/757 Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улс болон Перу улсад томилон ажиллуулах тухай 2013-08-07
А/756 Шагнах тухай 2013-08-07
А/755 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2013-08-07
А/754 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-08-07
А/753 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-08-07
А/752 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-08-07
А/751 Зардал шинэчлэн батлах тухай 2013-08-07
А/750 Чех улсад явуулах тухай 2013-08-05
А/746 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-08-02
А/745 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-08-02
А/741 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-08-02