Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/446 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-30
А/445 Шагнах тухай 2014-05-30
А/444 Бага, сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газрын байршлыг өөрчлөх тухай 2014-05-30
А/443 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-30
А/442 БНХАУ-ын Бээжин хотод томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-05-30
А/441 БНХАУ-ын Бээжин хотод томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-05-30
А/440 Нөхөх олговор олгох тухай 2014-05-30
А/439 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-30
А/438 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-30
А/437 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-05-30
А/436 Арга хэмжээ авах тухай 2014-05-30
А/435 Ажлын хэсэг томилох тухай 2014-05-30
А/434 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2014-05-30
А/433 Нөхөх олговор олгох тухай 2014-05-30
А/432 Нөхөх олговор олгох тухай 2014-05-30
А/430 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-30
А/429 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-05-28
А/428 “Ухаалаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай 2014-05-28
А/427 АНУ-д томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-05-27
А/426 Бүгд Найрамдах Сингапур улсад томилон ажиллуулах тухай 2014-05-27