Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/534 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2014-06-25
А/533 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2014-06-25
А/532 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-06-25
А/531 Нөхөх олговор олгох тухай 2014-06-25
А/530 Вьетнам Улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-06-24
А/529 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-06-24
А/528 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2014-06-20
А/527 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-06-20
А/526 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-06-20
А/525 Газар эзэмших эрх болон газар өмчлүүлэх тухай шийдвэрийг хүчингүй болгох тухай 2014-06-20
А/524 Захирамжийн холбогдох заалтыг хүчингүй болгох тухай 2014-06-20
А/523 Шагнах тухай 2014-06-20
А/522 Бүгд Найрамдах Солонгос улсад явуулах тухай 2014-06-20
А/521 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-06-20
А/519 Үнэлгээний хороо байгуулах, үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-06-20
А/518 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-06-20
А/516 Нийслэлийн Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2014-06-20
А/515 Хамгаалалтын бүсийн солбицлыг өөрчлөн тогтоох тухай 2014-06-20
А/514 Парк шинэчлэлт хийх тухай 2014-06-20
А/513 Нөхөх олговор олгох, газар чөлөөлөх тухай 2014-06-20