Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1127 Сургууль байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013-12-25
А/1126 Цэцэрлэг байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013-12-25
А/1125 Журмын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 2013-12-20
А/1124 АНУ-д албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-12-20
А/1123 Гурвалжингийн гүүр орчмын замын хөдөлгөөний түгжрэлийг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013-12-20
А/1122 Индонез Улсад сургалтанд явуулах тухай 2013-12-25
А/1121 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2013-12-20
А/1121 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2013-12-25
А/1120 Урамшуулал олгох тухай 2013-12-20
А/1119 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-12-19
А/1119 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-12-19
А/1118 БНХАУ-ын Манжуур хотод болох Олон улсын цасны баярт оролцуулах тухай 2013-12-19
А/1117 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах 2013-12-19
А/1116 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-12-20
А/1115 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-12-20
А/1114 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-12-19
А/1113 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-12-20
А/1112 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-12-19
А/1111 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2013-12-18
А/1110 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-12-18