Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/576 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-07-09
А/575 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2014-07-09
А/574 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх, байршил шилжүүлэх тухай 2014-07-09
А/573 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2014-07-09
А/572 “Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги боловсруулах” ажлыг хэрэгжүүлэх тухай 2014-07-09
А/571 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-07-09
А/570 Ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2014-07-09
А/569 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2014-07-09
А/568 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-07-09
А/567 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-07-09
А/566 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-07-09
А/565 Мияаконожо хотод томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-07-09
А/564 Шагнах тухай 2014-07-08
А/563 Нэрийн комисс батлах тухай 2014-07-08
А/562 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-07-08
А/561 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-07-07
А/560 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу сонгогдсон байршлуудын инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл боловсруулах ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-07
А/559 Япон улсын “Өвсний үндэс” хөтөлбөрийн Монгол талын хөрөнгөөр гүйцэтгэх ажлын эрхийг шилжүүлэх тухай 2014-07-07
А/558 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-07-07
А/557 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-07