Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/793 БНСУ-д чуулганд оролцуулах тухай 2013-08-21
А/785 Нийслэлийн хороодын амьдрах орчны зураглалыг иргэдийн оролцоотой гаргах ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-08-20
А/783 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-08-19
А/782 Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай 2013-08-19
А/781 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2013-08-16
А/780 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2013-08-16
А/779 БНХАУ-д томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-08-16
А/778 Гадаадад томилолтоор явуулах тухай 2013-08-15
А/777 Нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай 2013-08-15
А/776 Загвар батлах тухай 2013-08-15
А/775 Сүрьеэтэй тэмцэх, сэргийлэх үндэсний стратегийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 2013-08-13
А/773 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2013-08-13
А/772 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2013-08-14
А/771 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-08-14
А/769 Зориулалтын чирэгч автомашин ашиглан тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, хураамж авах тухай 2013-08-13
А/768 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-08-13
А/766 Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсад явуулах тухай 2013-08-12
А/764 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авах тухай 2013-08-13
А/763 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2013-08-13
А/762 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2013-08-13