Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/628 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2014-07-24
А/627 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-07-24
А/626 Сонгинохайрхан дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Арьс ширний үйлдвэрийн ажилчдын байр орчмын гэр хорооллын дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-24
А/625 Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “Б” хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-24
А/624 Чингэлтэй дүүргийн 13, 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн 72 дугаар сургууль орчмын гэр хороололд хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-24
А/623 Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “А” хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-24
А/622 Баянзүрх дүүргийн 8,16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Батлан хамгаалахын их сургууль орчмын “А” хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-24
А/621 Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Дамбадаржаа орчмын гэр хороололд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-24
А/620 Баянзүрх дүүргийн 8,16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Батлан хамгаалахын их сургууль орчмын “Б” хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-24
А/619 Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Амгалан орчмын гэр хороололд хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-24
А/615 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2014-07-23
А/614 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2014-07-23
А/612 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-07-22
А/611 Төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээтэй газрыг эзэмшүүлэх тухай 2014-07-21
А/610 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-07-21
А/609 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болгох тухай 2014-07-21
А/608 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2014-07-21
А/607 Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2014-07-21
А/606 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-07-21
А/605 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр өөрчлөх тухай 2014-07-21