Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/506 Нөхөх олговор олгох тухай 2014-06-17
А/505 Цагийн хуваарь батлах тухай 2014-06-17
А/503 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд нэмэлт оруулах тухай 2014-06-17
А/502 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-06-17
А/501 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2014-06-17
А/500 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх, байршил шилжүүлэх тухай 2014-06-17
А/499 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2014-06-17
А/498 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-06-17
А/497 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-06-17
А/496 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-06-17
А/495 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-06-17
А/494 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-06-17
А/493 Хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2014-06-16
А/492 Усан спорт сургалтын төвийн барилгын болон инженерийн шугам сүлжээний засварын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-06-16
А/491 Долоон буудлын автобусны буудлыг Зунжин худалдааны төвийн баруун тал дахь талбайд шилжүүлэх ажлын худалдан авах ажиллагааны эрх шилжүүлэх тухай 2014-06-16
А/490 Хүй долоон худаг дахь Монгол наадам цогцолборын зөөврийн нийтийн бие засах газрын худалдан авах ажиллагааны эрх шилжүүлэх тухай 2014-06-16
А/489 Рейлбусын дундын зогсоолуудтай холбогдох явган хүний зам, талбайн тохижилтын ажлын худалдан авах ажиллагааны эрх шилжүүлэх тухай 2014-06-16
А/488 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-06-16
А/487 Тэнэмэл амьдралтай иргэдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2014-06-16
А/486 Бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлуулах тухай 2014-06-16