Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/816 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013-08-30
А/815 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-08-30
А/814 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-08-30
А/813 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2013-08-29
А/812 Бүгд Найрамдах Хятад Ард улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-08-29
А/811 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-08-29
А/810 “Урьдчилан цэвэрлэх байгууламж” Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрыг “Ус сувгийн удирдах газар” Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газарт нэгтгэх тухай 2013-08-29
А/807 “Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв” НӨҮГ-ын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2013-08-28
А/806 Эрчим хүчний шугам сүлжээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013-08-28
А/805 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-08-28
А/804 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-08-28
А/802 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-08-27
А/802 Үхрийн архаг халдварт сүрьеэ, лейкоз, бруцеллёз өвчний шинжилгээ хийх тухай 2013-08-27
А/801 Хөрөнгө бүртгэж авах тухай 2013-08-26
А/800 Хөрөнгө бүртгэж авах тухай 2013-08-26
А/799 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-08-23
А/798 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-08-23
А/797 Бүгд Найрамдах Турк улсад явуулах тухай 2013-08-23
А/795 ОХУ-ын Москва хотод уулзалтад оролцуулах тухай 2013-08-22
А/794 Данийн Вант Улсад томилолтоор явуулах тухай 2013-08-21