Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/790 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-09-19
А/789 Зохицуулах зөвлөл байгуулах тухай 2014-09-19
А/788 Тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-09-19
А/787 Уралдаант наадам зохион байгуулах тухай 2014-09-19
А/786 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2014-09-19
А/785 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-09-19
А/783 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-09-18
А/782 Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2014-09-18
А/781 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-09-18
А/780 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-09-18
А/778 Татан буулгах ажлыг зохион байгуулах комисс томилох тухай 2014-09-18
А/776 Гэрээний загвар батлах тухай 2014-09-18
А/775 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-09-18
А/774 2014 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-09-17
А/773 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-09-16
А/772 Бүгд Найрамдах Филиппин улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-09-12
А/771 Олон улсын хуралд оролцуулах тухай 2014-09-12
А/770 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-09-12
А/769 Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоох тухай 2014-09-11
А/768 Журам шинэчлэн батлах тухай 2014-09-10