Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/922 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-07
А/921 “Монгол наадам цогцолбор” орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрлэлийн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай 2013-10-04
А/920 Журам батлах тухай 2013-10-02
А/919 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2013-10-02
А/918 Хөшөө шилжүүлэн байрлуулах тухай 2013-10-02
А/917 Бүтэц, орон тоог батлах тухай 2013-10-01
А/916 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-01
А/915 Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/307, А/309 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013-10-01
А/914 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-01
А/913 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-01
А/912 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-10-01
А/911 Гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар, тэжээлийн кабель шинэчлэлтийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-10-01
А/910 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-01
А/909 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-01
А/908 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-01
А/907 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-10-01
А/906 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-10-01
А/905 Бүгд Найрамдах Солонгос улсад томилолтоор явуулах тухай 2013-09-30
А/904 Журам батлах тухай 2013-09-30
А/903 Шагнах тухай 2013-09-30