Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/620 Баянзүрх дүүргийн 8,16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Батлан хамгаалахын их сургууль орчмын “Б” хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-24
А/619 Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Амгалан орчмын гэр хороололд хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-24
А/615 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2014-07-23
А/614 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2014-07-23
А/612 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-07-22
А/611 Төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээтэй газрыг эзэмшүүлэх тухай 2014-07-21
А/610 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-07-21
А/609 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болгох тухай 2014-07-21
А/608 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2014-07-21
А/607 Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2014-07-21
А/606 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-07-21
А/605 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр өөрчлөх тухай 2014-07-21
А/604 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-07-21
А/603 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2014-07-18
А/602 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-07-17
А/601 Татварын буцаан олголтын тухай 2014-07-17
А/600 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болгох тухай 2014-07-16
А/594 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-16
А/593 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-16
А/592 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-07-16