Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/812 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх, нэр өөрчлөх, хамтран эзэмшигч нэмэх тухай 2014-09-23
А/811 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-09-23
А/810 Газар эзэмших, ашиглахтай холбогдсон гомдол, маргааныг хянан дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-09-23
А/809 Нийслэлийн нийтийн тээврийн зохицуулах зөвлөл байгуулан дүрэм, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2014-09-23
А/808 Татан буулгах комисс байгуулах тухай 2014-09-23
А/807 Нийслэлийн төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах тухай 2014-09-23
А/806 БНСУ-ын Инчон хотод томилон ажиллуулах тухай 2014-09-23
А/805 Итали улсын Ром хотод албан томилолтоор ажилуулах тухай 2014-09-23
А/802 Нийслэлийн Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2014-09-23
А/801 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-09-23
А/800 Оюутны сургалтын төлбөрийн тухай 2014-09-23
А/799 Журам батлах тухай 2014-09-23
А/798 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахыг зөвшөөрөх тухай 2014-09-22
А/797 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-09-22
А/796 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-09-22
А/795 Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 2014-09-19
А/794 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-09-19
А/793 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2014-09-19
А/792 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2014-09-19
А/791 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-09-19