Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/86 Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд худалдаа, үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-02-10
А/85 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-10
А/84 Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай 2021-02-10
А/82 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн зориулалт, нэр, хаяг өөрчлөх тухай 2021-02-10
А/81 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-02-10
А/80 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2021-02-10
А/79 Аялал жуулчлалыг дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай 2021-02-10
А/78 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-02-10
А/77 Газар эзэмших эрхийн хаяг өөрчлөх тухай 2021-02-10
А/76 Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай 2021-02-10
А/75 Автотээврийн болон өөрөө явагч Хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-02-09
А/74 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-02-09
А/73 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-08
А/72 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-02-08
А/69 Хяналтын хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2021-02-08
А/68 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны удирдамжийг шинэчлэн батлах тухай 2021-02-08
А/67 Захирамжийн хавсралтын зарим хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2021-02-08
А/66 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-02-08
А/65 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-02-08
А/64 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-02-08