Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/428 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-09
А/427 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-09
А/426 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-05-09
А/425 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-09
А/424 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-09
А/423 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-09
А/422 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-09
А/421 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-09
А/420 Гадаад томилолтын тухай 2019-05-09
А/419 Гадаад томилолтын тухай 2019-05-09
А/418 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2019-05-09
А/417 Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай 2019-05-08
А/416 Машин цагийн зардлын задаргаа батлах тухай 2019-05-08
А/414 Гадаад томилолтын тухай 2019-05-07
А/413 Гадаад томилолтын тухай 2019-05-07
А/412 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019-05-06
А/411 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-05-06
А/409 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2019-05-03
А/408 Орон тооны бус салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2019-05-02
А/407 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-02