Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/673 “Улаанбаатар фүүд фестиваль” зохион байгуулах тухай 2018-07-24
А/672 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2018-07-24
А/671 Нийслэлийн өмчит Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад хоол хүнсээр үйлчлэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах тухай 2018-07-24
А/668 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-07-17
А/667 Барилга байгууламж балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2018-07-17
А/665 Даншиг наадам-Хүрээ цам”-ыг зохион байгуулах тухай 2018-07-17
А/664 Уралдаант тэмцээн зохион байгуулах тухай 2018-07-17
А/663 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-07-17
А/662 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-07-17
А/661 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-07-17
А/660 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-07-17
А/659 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-07-17
А/658 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-07-17
А/657 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөлд хаягийн болон хүчин чадлын өөрчлөлт оруулах тухай 2018-07-16
А/656 Ерөнхий боловсролын сургуулиудын нэршил батлах тухай 2018-07-16
А/654 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-07-16
А/653 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-07-16
А/652 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-07-16
А/651 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-07-16
А/650 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2018-07-16