Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1238 Нийслэлийн 2019 оны “Шилдэг хүүхэд” шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2019-11-25
А/1236 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2019-11-22
А/1235 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2019-11-22
А/1234 Захирамжийн хавсралтыг хүчингүй болгох тухай 2019-11-21
А/1232 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-21
А/1231 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019-11-21
А/1230 Боловсрол сургалтын байгууллагын тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-11-21
А/1229 Ерөнхий боловсролын “Монгол-Од” сургуулийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2019-11-21
А/1228 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-11-21
А/1227 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-11-21
А/1226 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-11-21
А/1225 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-11-21
А/1224 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2019-11-21
А/1223 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-11-21
А/1222 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-11-20
А/1218 Сайжруулсан хатуу түлшний борлуулалтын цэг байгуулах тухай 2019-11-19
А/1217 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-19
А/1215 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-11-18
А/1212 Төрийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-11-15
А/1211 Гадаад томилолтын тухай 2019-11-15