Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/688 Газрын зөрчил арилгах, орчны аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-07-08
А/682 Журам батлах тухай 2019-07-08
А/678 Шагнах тухай 2019-07-04
А/676 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-04
А/675 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-04
А/674 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-04
А/673 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-04
А/672 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-04
А/671 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-04
А/670 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-04
А/665 “Дээлтэй Монгол наадам-2019” арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2019-07-03
А/664 Захирамжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2019-07-03
А/661 Газар эзэмших, ашиглах эрх баталгаажуулах тухай 2019-07-03
А/657 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-01
А/656 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-28
А/654 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-06-28
А/653 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг буулган, дахин төлөвлөж барилгажуулах тухай 2019-06-28
А/652 Боловсрол сургалтын байгууллагын тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-06-27
А/651 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-06-27
А/650 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-06-27