Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/14 Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-08
А/12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-07
А/10 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулж, бүтэц, орон тоог шинэчлэх тухай 2020-01-07
А/09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-07
А/08 Цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2020-01-07
А/07 “Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот Үйлдвэрийн газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2020-01-06
А/05 Гадаад томилолтын тухай 2020-01-03
А/01 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил болгон зарлах тухай 2020-01-02
А/1394 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-12-30
А/1391 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, эмийн сангийн зэрэглэл өөрчлөх тухай 2019-12-30
А/1390 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай 2019-12-30
А/1389 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2019-12-30
А/1388 Газар ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2019-12-30
А/1386 Газар ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2019-12-30
А/1385 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-12-30
А/1382 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2019-12-26
А/1381 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, үйл ажиллагааны чиглэл хасах тухай 2019-12-26
А/1380 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-12-26
А/1379 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-12-26
А/1378 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-12-26