Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/940 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-10-05
А/939 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-10-05
А/923 Спортын уралдаан, тэмцээн, нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2018-10-05
А/921 Уралдаан зохион байгуулах тухай 2018-10-04
А/920 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-04
А/919 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-04
А/918 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-04
А/917 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-10-03
А/916 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-02
А/915 Зорилт батлах тухай 2018-10-01
А/914 Боловсрол сургалтын байгууллагын тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-10-01
А/912 Гадаад томилолтын тухай 2018-10-01
А/911 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай 2018-10-01
А/910 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-28
А/909 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-09-28
А/906 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-28
А/905 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-09-28
А/904 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-09-28
А/903 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-09-28
А/902 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-09-28