Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/30 Зорилтот өрхийг сайжруулсан түлшээр хангах тухай 2020-01-17
А/29 Бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2020-01-16
А/27 “Хотын соёл” мэдээллийн цаг арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2020-01-16
А/26 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-13
А/25 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-13
А/23 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-01-13
А/22 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-01-13
А/21 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2020-01-13
А/20 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-01-13
А/19 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-01-13
А/18 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-01-13
А/17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-13
А/15 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр төвлөрүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-10
А/14 Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-08
А/12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-07
А/10 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулж, бүтэц, орон тоог шинэчлэх тухай 2020-01-07
А/09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-07
А/08 Цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2020-01-07
А/07 “Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот Үйлдвэрийн газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2020-01-06
А/05 Гадаад томилолтын тухай 2020-01-03