Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/87 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2021-02-10
А/86 Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд худалдаа, үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-02-10
А/85 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-10
А/84 Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай 2021-02-10
А/80 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2021-02-10
А/79 Аялал жуулчлалыг дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай 2021-02-10
А/76 Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай 2021-02-10
А/73 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-08
А/70 Монгол-Солонгосын хамтарсан гарааны бизнесийг дэмжих төв байгуулах тухай 2021-02-08
А/69 Хяналтын хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2021-02-08
А/68 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны удирдамжийг шинэчлэн батлах тухай 2021-02-08
А/67 Захирамжийн хавсралтын зарим хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2021-02-08
А/61 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2021-02-05
А/60 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2021-02-05
А/59 “Гамшгаас хамгаалах дадлага, сургууль, бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухай” 2021-02-05
А/56 Газар эзэмших, ашиглах эрх баталгаажуулах тухай 2021-02-04
А/52 Журам шинэчлэн батлах тухай 2021-02-02
А/51 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-01
А/50 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-01
А/49 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-01