“Тал нутгийн марафон-2014” Олон улсын марафон гүйлтийн тэмцээн зохион байгуулах тухай

2014-07-30 00:00:00
2014 оны 7 дугаар сарын  30                                                                    А/656                                                                            Улаанбаатар хот
 
 
“Тал нутгийн марафон-2014”
Олон улсын марафон гүйлтийн
тэмцээн зохион байгуулах тухай
 
 
              Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5-ын “а” 29.2, Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
                                  
           1. Монгол-Японы найрамдалт харилцааг бэхжүүлэх, тусгай сонирхлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор “Тал нутгийн марафон-2014” олон улсын 18 дахь удаагийн марафон гүйлтийн тэмцээнийг 2014 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулсугай.
 
           2. “Тал нутгийн марафон-2014” олон улсын марафон гүйлтийн тэмцээнийг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
 
          3. Тэмцээн зохион байгуулахад шаардагдах 5,000,000 /таван сая/ төгрөгийн зардлыг Засаг даргын  нөөц сангаас санхүүжүүлэхийг Засаг даргын Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т зөвшөөрсүгэй.
 
             4. “Тал нутгийн марафон-2014” олон улсын марафон гүйлтийн тэмцээний үйл ажиллагааг хэвлэл  мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулахыг Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс /Б.Түвшинтөгс/-т даалгасугай.
 
          5. Энэ захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллахыг Ажлын хэсэг /Ц.Энхцэнгэл/-т даалгасугай.
 
 
 
 
                                                             НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
                                                             САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
                                                             АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
                                                             ОРЛОГЧ                                                                 Н.БАТАА