Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай

2014-07-25 00:00:00
2014 оны 7 дугаар сар 25                                                                                    А/644                                                               Улаанбаатар хот
 
Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах
эрхийн хугацаа сунгах тухай
 
 
             Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 37 дугаар зүйлийн 37.2 дэх хэсэг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 5/14 дүгээр тогтоолыг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
             1.Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас ирүүлсэн “Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах материалд өгсөн санал”-ын дагуу хавсралтаар 32 /гучин хоёр/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийн хугацааг сунгаж баталгаажуулсугай.
 
              2.Газар эзэмших, ашиглах эрх нь баталгаажигдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
 
 
 
 
                                                                  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                                                  БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                                                  ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
 
 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
…........... сарын …......-ны өдрийн
…............ захирамжийн хавсралт
 
 
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ХУГАЦАА СУНГАГДАЖ БАЙГАА
ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
 
д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Хороо Зориулалт Хэмжээ /м2/ Хугацаа Эдэлбэрийн хэлбэр Өмнөх шийдвэр
Баянгол дүүрэг
1 Т.Байгал 3 Үйлчилгээтэй орон сууц 380 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 303
2 Б.Амартүвшин 3 Худалдаа үйлчилгээ 121 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 352
3 Хүсэл трейд ХХК 12 Үйлчилгээ 1800 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 670
4 Худалдаа хөгжлийн банк 13 Банк тооцооны төв 276 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 303
5 Г.Галбадрах 16 Үйлчилгээтэй орон сууц 108 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 229
6 Петровис ХХК 20 Шатахууны агуулах 19847 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 380
7 Б.Батбаяр 11 Үйлчилгээ 900 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 275
8 Зулмөнх ХХК 19 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 980 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 301
Баянзүрх дүүрэг
9 Б.Баярцэцэг 2 Амины орон сууц 120 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 461
10 Ө.Хангал 6 Үйлчилгээтэй амины орон сууц 127 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 1999 оны А/33
11 Мөнхийн болор ХХК 19 Хиам, мах махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 7874 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 303
12 Монголросцветмет ХХК 16 Үйлчилгээ 1853 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2009 оны 301
13 Монголросцветмет ХХК 5 Контор 11888 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2009 оны 301
14 Ч.Норжинлхам 14 Үйлчилгээ 695 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 301
15 Ихсүлд групп ХХК 10 Аж ахуй, үйлчилгээ 18119 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 302
16 Д.Батдалай 19 Автозасвар, үйлчилгээ, зоорь 950 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 210
Сонгинохайрхан дүүрэг
17 Л.Энх-Амгалан 2 Сургалт, үйлчилгээ 3571 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 358
18 Б.Батцагаан 1 Зуслан 700 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
19 МТ дриллинг ХХК 7 Аж ахуй 3800 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 181
20 Нарс төгөл ХХК 24 Хүүхдийн зуслан 110000 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 302
21 Нарс төгөл ХХК 24 Хүүхдийн зуслан 60000 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 302
22 Д.Ганжуур 18 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 883 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 210
23 Шашир трейд ХХК 27 Үйлчилгээ 520 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 210
Сүхбаатар дүүрэг
24 Сеүл хотын соёл, мэдээллийн төв 2 Сургалт, үйлчилгээ 976 5 Ашиглуулах НИТХ-ын 2007 оны 22
25 Ардчлалын өргөө ХХК 1 Контор, үйлчилгээ 3000 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 303
26 Р.Оюун, Ц.Оюун 6 Худалдаа, үйлчилгээ, эмнэлэг 230 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 461
27 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 8 Соёлын төв өргөө 11141 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 302
Чингэлтэй  дүүрэг
28 Босгот өргөө ХХК 2 Худалдаа, Үйлчилгээ 360 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 20
29 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 1 Контор 807 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 1997 оны 226
30 Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар 4 Контор, бизнес хөгжлийн төв 3200 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 1997 оны 211
Хан-Уул дүүрэг
31 Ричсмак ХХК 10 Орон сууц 10000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 389
32 Л.Нямсүрэн 11 Амины орон сууц 700 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 565