Захирамжинд нэмэлт тодотгол оруулах тухай

2014-07-25 00:00:00
2014 оны 7 дугаар сар 25                                                                          А/637                                                                                     Улаанбаатар хот
 
 
Захирамжинд нэмэлт тодотгол
оруулах тухай
 
 
                 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны “Нийслэлийн 2013 оны төсөвт тодотгол оруулах тухай” 4/46 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
              1. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны “Зураг төслийн ажлын жагсаалт батлах тухай” А/482 дугаар захирамжийн хавсралтын 31 дүгээр заалтад байгаа “Багахангай дүүрэг, Сонгино, Жаргалант”, тосгонд гэснийг “Багахангай дүүрэг;  Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороо; Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо Жаргалант” тосгонд гэж нэмэлт тодотгол оруулсугай.  
 
            2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/482  дугаар захирамжийн хавсралтын 31 дүгээр  заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
 
                                                            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                                            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                                            ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ