Зөвлөл байгуулах тухай

2014-07-24 00:00:00
2014 оны 7 дугаар сар 24                                                                                А/629                                                                    Улаанбаатар хот
 
Зөвлөл байгуулах тухай
 
 
                Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2. Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1 дэх заалт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн  2011 оны “Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай” 21 дүгээр зарлиг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны “Зөвлөл байгуулах тухай” 95, 2009 оны “Хөтөлбөр батлах тухай” 157, 2010 оны “Газар хөдлөлтийн гамшгийн нэгдсэн төлөвлөгөө батлах тухай” 76 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
             1. Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, эрх зүйн баримт бичгийг боловсронгуй болгох, хэрэгжүүлэх тайлагнах, бэлэн байдлыг хангахад мэргэжлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг нийслэлийн хэмжээнд уялдуулан зохицуулж, нэгдсэн удирдлагаар хангах үүрэг бүхий байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр хавсралтаар, “Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх төлөвлөгөө”-г 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
 
             2. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч /Н.Гантөмөр/-т үүрэг болгосугай.           
 
 
 
                                                          НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                                          БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                                          ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ
                       
           
                                                                         
 
 
 
 
Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
                                                                        ................сарын ........-ны өдрийн
                                     .................захирамжийн 1 дүгээр
хавсралт
 
 
 
АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ТОМИЛОХ ТУХАЙ
 

            Ажлын хэсгийн
            дарга:             Н.Гантөмөр            Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд
                                                                      бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч

            Гишүүд:         Б.Бадрал                  Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн           
                                                                       ажлын  албаны дарга
 
                                    Д.Оросоо                  Баянгол дүүргийн Засаг дарга
 
                                    Д.Пүрэвдаваа          Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга
 
                                    Д.Бадарсан              Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга
 
                                    М.Чинболд               Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга
 
                                    Д.Ганболд                Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга
 
                                    Ж.Ганхуяг                Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга
 
                                    Б.Бямбадорж           Багануур дүүргийн Засаг дарга
 
                                    С.Эрдэнэбаяр         Багахангай дүүргийн Засаг дарга
 
                                    Х.Болдбаатар          Налайх дүүргийн Засаг дарга
 
                                    Н.Уламбаяр             Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга
 
                                    Н.Нацагдорж           Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дарга бөгөөд    
                                                                       Улаанбаатар хотын ерөнхий архитектор       
 
                                    С.Отгонгэрэл           Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн 
                                                                        дарга
 
                                    Б.Энхбаяр                Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн
                                                                        байгууламжийн хэлтсийн дарга
 
                                    Д.Нанзаддорж         Нийслэлийн Авто замын газрын дарга
 
                                    Ч.Болдбаатар          Нийслэлийн Цагдаагийн газрын даргын үүрэг
                                                                       гүйцэтгэгч
 
                                    Л.Эрдэнэчулуун       Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга
 
                                    Ш.Энхбат                  Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга
 
                                    Ш.Төмөрбаатар       Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын дарга
 
                                    Ч.Бямбажав             Нийслэлийн Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын дарга
 
                                    С.Үнэн                        Нийслэлийн Ус сувгийн удирдах газрын дарга
 
                                    З.Занданпүрэв        Захирагчийн ажлын албаны Хэсэгчилсэн инженерийн 
                                                                       байгууламжийн удирдах газрын дарга
 
                                    Т.Батбаяр                 Захирагчийн ажлын албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын 
                                                                       хэлтсийн дарга
 
                                    Б.Түвшинтөгс          Нийслэлийн Засаг даргын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй
                                                                      харилцах хэлтсийн дарга                        
                                    Р.Хайдав                  “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал
 
                                    С.Төмөрхүү              “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх 
                                                                       захирал
 
                                    Д.Энхсайхан            “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ын
                                                                        гүйцэтгэх захирал
 
                                    О.Болдбаатар          Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Дотоод ажил шийдвэрийн
                                                                         биелэлт хариуцсан хуулийн зөвлөх, мэргэжилтэн
            Нарийн бичгийн
            дарга:             Д.Анхбат                   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого,
                                                                        төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 
                                    Б.Хишигбаатар       Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Газар хөдлөлт, тэсрэх
                                                                      бодисын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
                                     
                                   
 
                                                                       
 
            Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
                                                                                                                                ................сарын ........-ны өдрийн
                                                                                                      ..................захирамжийн 2 дугаар
                                                                                                                                                         хавсралт
 
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛД ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БАЙНГЫН АЖИЛЛАГААТАЙ ЗӨВЛӨЛИЙН 2014-2016 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
 
д/д Арга хэмжээний чиглэл, нэр Хугацаа Хариуцах байгууллага
Нэг. Хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, сайжруулах чиглэлээр
1.1 Нурах аюултай хуучин барилгуудыг мэргэжлийн байгууллагуудын дүгнэлтийг үндэслэн үе шаттайгаар буулгах, дахин шинээр барилгажуулах ажлыг зохион байгуулах хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх 2014-2016 НЗДТГ, НЕТГ
1.2 Улсын онц чухал объект, олон нийт, нийтийн орон сууц, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг хангах зэрэг чиглэлээр Газар хөдлөлтийн гамшгийн нэгдсэн төлөвлөгөөнд тодотгол хийх; 2014 НЗДТГ, НОБГ,НЕТГ
1.3 Аюулгүй эмнэлэгийн бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх; 2014-2016 ЭМЯ, НЗДТГ,НОБГ
1.4 Нийслэлийн газар хөдлөлтөд тэсвэргүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгын дахин төлөвлөлтийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах; 2014-2016 НЗДТГ, НЕТГ
1.5 Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг давах чадвар бүхий эмнэлгийн барилгын стандарт боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх; 2014-2016 НЗДТГ /НЭМГ, НОБГ, НЕТГ/
1.6 Газар хөдлөлтийн гамшгийн үед иргэдийн өөртөө болон бусдад анхны тусламж үзүүлэх мэдлэг чадварыг сайжруулах талаар заавар журам, гарын авлага боловсруулах, нийтэд түгээн сурталчлах; 2014-2016 НЗДТГ, НЭМГ, НБГ,
НОБГ
1.7 Барилгын зураг төсөл боловсруулах, барих, ашиглалтад оруулахтай холбоотой харилцааг зохицуулах хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах, боловсронгуй болгох; 2015-2016 НЗДТГ, НЕТГ
1.8 2000 оноос хойш баригдсан араг бүтэцтэй барилгуудын газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх заавар, аргачлалыг шинэчлэн боловсруулж, биет судалгаа явуулах, хэмжилт хийх ажиллагааг хялбарчлах;
 
2014-2016 НЗДТГ, НЕТГ
Хоёр. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх
2.1 Нийслэлийн Багануур, Багахангай, Налайх дүүргүүдийн  газар хөдлөлтийн бичил мужлалын  зураг хийж гүйцэтгэх; 2014-2014 НЕТГ, ООГФСТ, НОБГ
2.2 Дархан, Эрдэнэт, Хархорин, Ховд, Улиастай, Зуунмод хотын нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх; 2014-2016 НЗДТГ, НОБГ
2.3 Нийслэлийн орон сууц, олон нийтийн зориулалттай барилгын газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх байдлыг шалгах, паспортжуулах үзлэг шалгалтын ажлыг бүрэн хийж дуусгах, мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд оруулах; 2014-2016  НЗДТГ, НЕТГ
2.4 Барилгын газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх байдлыг шалгах ажлыг эрчимжүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, боловсон хүчин бүхий багуудыг бүрдүүлэх; 2014-2015 НЗДТГ, НЕТГ
2.5 Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтийн тэсвэржилтийн үнэлгээ, паспортжуулалтын үр дүн, Мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлт, шийдвэрийг үндэслэн дахин төлөвлөлтөд оруулах шаардлагатай барилгын жагсаалтыг гаргах, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй барилгыг буулгах, шинэчлэх хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах; 2014-2016 НЗДТГ, НЕТГ, НОБГ
2.6 Сургууль, цэцэрлэгт зайлшгүй шаардлагатай гамшиг ослын үед хэрэглэх тоног төхөөрөмжөөр хангах асуудлыг судалж, тооцоо судалгаа, хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээг гарган, шат дараалалтайгаар хэрэгжүүлэх; 2014-2014 НЗДТГ, НБГ
2.7 Бүх аймгуудад хот суурин газрын ус, дулаан, ариутгах татуургын инженерийн байгууламж, шугам сүлжээний мэдээллийн санг байгуулах;
 
2014-2016 НЕТГ
2.8 Газар хөдлөлтийн гамшгаас амжиж анхааруулах системд дулаан, цахилгаан эрчим хүч, цэвэр, бохир усан хангамж, сүлжээ зэрэг дэд бүтцийн онц чухал объектуудыг үе шаттайгаар холбож, болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах
 
2014-2016  НЗДТГ, НОБГ
Гурав. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах
3.1 Япон Улсын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага ЖАЙКА-ийн хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд “Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх сургалт-дадлагын төв байгуулах төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх; 2014-2016 НЗДТГ, НОБГ
3.2 Болзошгүй гамшгийн үед хэрэглэх халаалт, хөргөлт бүхий нөөцийн хүнсний агуулах барих хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэн, ашиглалтад оруулах; 2014-2016 НЗДТГ, НОБГ
3.3 Нийслэл, дүүрэгт зохион байгуулах Засаг даргын гамшгаас хамгаалах үзлэгийг тогтмол зохион байгуулах; Жилд 2-3 дүүрэгт НЗДТГ, НОБГ
3.4 Хүнсний бүтээгдэхүүний төрөл бүрээр томоохон аж ахуйн нэгжийн судалгааг нийслэл, аймаг орон нутаг бүрээр гарган гамшгийн үед хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх боломжтой томоохон аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулан хамтран ажиллах; 2014-2016 НЗДТГ, НОБГ
Дөрөв. Боловсон хүчин бэлтгэх, мэргэшүүлэх, үйл ажиллагааг сурталчлах, нийтийг дадлагажуулах
4.1 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах команд-штабын сургуулийг улсын хэмжээнд 2-4 аймагт /дүүрэг/, нийтийг хамарсан гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийг жил бүр 1-2 аймагт /дүүрэг/ зохион байгуулах; 2014-2016 НОБГ, НЗДТГ, Дүүргийн ЗДТГ
4.2 Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад болзошгүй газар хөдлөлтийн аюулаас өөрийгөө болон бусдыг аврах талаар мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулах; 2014-2016 НОБГ, Дүүргүүдийн ОБХ
4.3 Газар хөдлөлтийн чиглэлээр ажиллах мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх, мэргэшүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлэх; 2014-2016 НЗДТГ, БАЗ-ийн бүх гишүүд
4.4 Газар хөдлөлтийн талаар үндсэн мэдлэг ойлголт өгөх, гамшгийн үед өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах чадвартай болгох чиглэлээр хичээлийн сэдвийг боловсруулж, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; 2014-2016 НЗДТГ,
4.5 Газар хөдлөлт, гамшгийн чиглэлээр ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд мэргэжлийн байгууллагатай хамтран үзүүлэх сургалтыг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулах; 2014-2016 НЗДТГ, НБГ, НОБГ
4.6 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах арга хэмжээний сургалт сурталчилгааг олон нийтийг хамруулан өргөн хүрээтэй хэрэгжүүлэх; 2014-2016 НОБГ, НЗДТГ, Дүүргийн Засаг дарга нар
4.7 Барилга байгууламжийн газар хөдлөлт тэсвэрлэх чадварыг хангуулах талаар барилгын зураг төсөл зохиогч, гүйцэтгэгч байгууллагууд, мэргэжлийн хяналтын байгууллагын барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагчдыг мэргэшүүлэн сургах ажлыг гадаадын ижил төстэй байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах; 2014-2016 НЕТГ, НМХГ, НОБГ
4.8 Улаанбаатар хотын барилга байгууламжийн үнэлгээ, бичил мужлалын зураг, паспортжуулалтын ажил, газар хөдлөлтийн чиглэлээр зохион байгуулж байгаа арга хэмжээг сурталчлах; 2014-2016 НЗДТГ, НЕТГ
4.9 Газар хөдлөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх мэргэжилтэнүүдийг сургаж дадлагажуулах; 2014-2016 НЗДТГ, НЕТГ
4.10  “Улаанбаатар хотын газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлээс сэргийлэх чадавхийг бэхжүүлэх 2 дахь шатны төсөл”-ийн хүрээнд Японы барилгын газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх стандартын зарим аргачлалыг Монголд нэвтрүүлэх, мэргэжилтнүүдийг сургалтад хамруулах 2014-2016 НЗДТГ, НЕТГ, НОБГ
4.11 Газар хөдлөлтийн эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлыг хангах талаар хийгдэх эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжих, энэ чиглэлээр их дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран ажиллах; 2014-2016 НЗДТГ, НЭМГ, НБГ,
 
 
Тайлбар:
  •  НЗДТГ     - Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар
  • НЕТГ       - Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар
  • НОБГ      - Нийслэлийн онцгой байдлын газар
  • НЭМГ      - Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар
  • НБГ         - Нийслэлийн боловсролын газар
  • НӨХГ      - Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар
  • ООГСТ    - ШУА-ийн Одон орон, геофизик судалгааны төв