Хөрөнгө гаргах тухай

2014-05-20 00:00:00
2014 оны 05 сарын 20 өдөр                                    дугаар А/406                                                    Улаанбаатар хот
 
 
 Хөрөнгө гаргах тухай
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.БНХАУ-ын Бээжин хотын Боловсролын хорооны төлөөлөгчдийн 2014 оны 05 дугаар сарын 20-22-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод айлчлахтай холбогдуулан хүлээн авахад шаардагдах зардлыг хавсралтаар баталж, Гадаад арга хэмжээний зардлаас гаргахыг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т зөвшөөрсүгэй.
 
  
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                       Э.БАТ-ҮҮЛ